Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları
08 Kas 2013

Süt Bankasına HAYIR

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kollarımız, Sağlık Bakanlığı’nın Süt Bankası projesi kapsamında düzenlenen Avrupa Süt Bankası Birliği Kongresini, kongrenin yapılacağı yerde düzenledikleri basın açıklaması ile protesto etti.

Basın açıklamasının tam metni:

Kıymetli Basın Mensupları,

Bu açıklamamıza destek veren kurum ve kuruluşların saygıdeğer temsilcileri ve değerli katılımcılar,

8 Kasım 2013 günü saat 13:00 itibariyle önünde bulunduğumuz mekanda, ilerleyen saatlerde başlatılacak olan, Avrupa Süt Bankası Birliği (EMBA) Uluslararası Kongresini protesto etmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Hak-hukuk, helal-haram tanımayan inanç değerlerimizi hiçe sayarak, kendine özgü çarpık düşüncelerini geçer ölçü kabul eden bir zihniyetin ifsat çalışmaları ile karşı karşıya bulunuyoruz. AKP Hükümeti ve ilgili Bakanlıklar tarafından yürütülen bu ifsat çalışmalarını ve bu tür çalışmalara ön açıcı tutum ve davranışları şiddetle kınıyoruz. Projenin hükümete AB dayatması olduğu da bu kongre çalışmasıyla birlikte bir kez daha tescillenmiş olmaktadır. Cumhuriyet tarihi boyunca cesaret edilemeyen uygulamalar mevcut iktidar eliyle oldubittiye getirilerek milli manevi varlığımıza müdahale edilmiş, hatta Avrupa Birliği sürecinin en hızlı şekilde ilerlemesi adına ülke tarihimizde ilk defa ve hususi olarak AB Bakanlığı ihdas edilmiştir.

Biz bu süreçte Saadet Partisi camiası olarak her bir yanlış için ayrı ayrı uyarılarımızı yapmış, doğruları haykırma görevini yerine getirmiş durumdayız. Sağlık Bakanlığınca, geçtiğimiz 8 Mart 2013 tarihinde İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde Süt Bankası açma girişimi inançlı imanlı milletimiz tarafından tepkiyle karşılandığı için şükürler olsun ki sonuçsuz kalmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın ertelemesi iptal anlamı taşımadığı için biz Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları olarak bu güne kadar amansız bir mücadele veriyoruz.

Bu çerçevede İstanbul İl Kadın Kolları olarak İstanbul ili genelinde Anne Sütü Bankası Projesi’nin iptal edilmesi için etkili fertlerin harekete geçirilmesi, konuya ilişkin basın açıklamalarının yapılması ve son olarak da kısa süreli bir imza kampanyası faaliyetlerinde bulunulmuştur. Çok kısa zamanda “Anne Sütü Bankası İstemiyoruz” imza kampanyamız 60 bin imzaya dayanmıştır. Kısa sürede toplanan bu imzalar İstanbul İl Kadın Kollarımız tarafından Meclis Dilekçe Komisyonu ve Sağlık Bakanlığı’na ulaştırılmıştır. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve milletvekillerine birer dilekçe gönderilmiş ve talep doğrultusunda harekete geçmeleri çağrısı yapılmıştır. 24.06.2013 tarihinde gönderilen dilekçelerimize ilk resmi cevap Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelmiştir. Bakanlığın gönderdiği cevap, maalesef, endişelerimizdeki haklılığımızın resmi belgesi olarak elimizdedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Anne Sütü Bankası Projesi’nin ülkemizde kesinlikle uygulamaya konmaması” gerektiğine ilişkin dilekçemize verdiği cevap içeriğinde görüldüğü gibi bakanlığın görev alanının tamamen karşısında olan, aileyi imha eden bir boyut kazanmıştır ve yetkisizlik itirafı yapılarak konunun AB Bakanlığı bünyesinde olduğu ifade edilmiş ve bir acziyet ortaya konulmuştur. AB Bakanlığı’ndan başvurumuza gelen cevapta ise, bu konu Avrupa Birliği seviyesinde düzenlenmemektedir denmiştir. Sağlık Bakanlığı ise başvurumuza cevap vermek yerine, Din İşleri Yüksek Kurulu Mütalaasını ek bilgi olarak göndermiştir ve bu cevap da bizim tezlerimizin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymaktadır.

Sütü alınacak kadının donör, anne sütünün ise endüstriyel bir ürün olarak nitelendirildiği annelik ve anneliğin kutsiyetinin yok sayıldığı bir anlayışla çıkılan bu yolun sonu felakettir.

Süt Bankacılığı süt’ün helal ve haram boyutlarını yok sayan bir projedir. Takibi mümkün olmadığı için meşru bir proje değildir. Çok özel kayıt ve şartlarda uygulansa bile sürdürülebilir değildir. Küçük bir ihmalin dahi çok acı sonuçlar doğuracağı bu projenin suiistimal edilmesi mümkün ve kuvvetle muhtemeldir. Bu sosyal felaketlerin başlangıcı anlamına gelir. Tek çözüm yolu sütanneliği uygulamasına geri dönmektir.

1435 yıl önce, insanlığın son peygamberi Hz Muhammed’e (sav) vahyedilen, kıyamete kadar tüm insanlık için gönderilmiş kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’de anne sütünün kıymeti, emzirme süresi, annesinin sütünü alma imkânı bulamayan bebeklerle alakalı sütannesi müessesesi en ince detayına kadar belirlenmiştir.

Siz Manevi fikir ve davranışları, insani değerleri, güzel ahlakı bitirmeyi amaçlayan gayri meşru küresel merkezler ve bu merkezlerin himayesinde kurulan Avrupa Süt Bankası Birliği (EMBA) yetkilileri çarpık fikirlerinizle kendi işinize bakın. Demokrasi, insan hakları, sözde insancıllık pazarlamayı bırakın gelin bu necip milletimizin mensup olduğu medeniyetin deneyimlerinden faydalanın ya da toplumumuzla bağdaşmayan fikirlerinizi alın gidin diyoruz ve Cumhurbaşkanımızı, Başbakanı, ilgili Bakanlıkları, TBMM Başkanını, tüm Milletvekillerini ve tüm STK’ları bu ifsat çalışmasının derhal durdurulması için göreve çağırıyoruz.

 

Saygılarımızla

Nagehan Gül Asiltürk

22 Mar 2013

Süt Bankasına Hayır İmza Kampanyamıza Basın Açıklaması ile Start Verildi

SAYGIDEĞER BASIN MENSUPLARI, KIYMETLİ HALKIMIZ,

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun koltuğuna oturur oturmaz açılışını yapacağını duyurduğu ve karşılaştığı yoğun tepkiler üzerine ertelediği “SÜT BANKASI” projesini protesto etmek üzere yapacağımız basın açıklamamızı sizlerle paylaşmak ve “Süt Bankasına Hayır” imza kampanyamızı başlatmak için burada toplanmış bulunuyoruz.

 AKP Hükümeti’nin iktidara geldiği 2002 yılından beri dilinden düşürmediği ve “Medeniyet Projesi” olarak tanımladığı Avrupa Birliği’ne üyelik süreci, inancımızla, kültürümüzle, tarihimizle, bizi biz yapan değerlerimizle çatışma halinde bugünlere kadar gelmiştir.

Bugün Batılılar, Türkiye’deki işbirlikçi hükümetler eliyle Çanakkale’deki o sarsılmaz imanı erozyona uğratarak neslimizi dejenere etmeye çalışmaktadır.  Hükümet, 2004’te, Ceza Yasası’ndan zina suçunu kaldırmış, o günden bugüne ahlâk tahribatı artarak görülmemiş bir noktaya ulaşmış, hatta ülkemizi tehdit eden korkutucu ve endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Eşcinsellere dernek kurma hakkı tanıyan, nüfus cüzdanlarından din hanesini çıkaran hükümet şimdi de, cüretkar girişimlerinden biri olan “Süt Bankası” projesi ile karşımıza çıkmıştır. Bütün bu yanlış uygulamalar, aile kurumunu yıpratmış ve bireyi ilahlaştıran bir noktaya taşımıştır. Daha dün açıklanan istatistiklerde Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığına dair bilgiler tüm kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu problemlerin ana sebebini analiz edemeyen iktidar yetkilileri, bu sorunun sebebi olan yanlışlarının etkisini görmezden gelmekte ve sadece nikah şahitliği yaptıkları düğünlerde 3 çocuk çağrıları ile problemin çözüleceğine dair düşüncelere kapılmaktadırlar. Oysa son 10 yıldır iktidarda olan bu hükümetin yaptıkları ile iş çığırından çıkma noktasına gelmiştir.

Günlerdir iptal edilme açıklamasını beklediğimiz süt bankası projesi; alimlere, ilahiyatçılara danışılmadan, AB dayatması ile gündeme alınmış bir projedir. Hukuki alt yapısının hazırlanacağı gerekçesiyle projenin uygulanmasını ileri bir tarihe erteleyen Sağlık Bakanlığı, “Süt Bankası” projesinin iptal olmadığını adının ‘süt kardeşliği’ projesi olarak değiştirileceğini belirtti. “Gerekli tedbirleri almadan uygulamaya koymayacağız” diyen Bakan, böylece önceden hiç bir tedbir almadıklarını, hiçbir altyapı oluşturmadıklarını da itiraf etmiş oldu.

İkna çabası içerisinde olan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na soruyoruz!

Medeniyet projesi olarak sunduğunuz süt bankası projesi hangi medeniyetin projesidir?

‘Süt Annelik’ ve ‘Anne Sütü Bankası’ meselesinin akla kara gibi birbirinden tamamen farklı iki mesele olduğunu bilmiyor musunuz?

Soruyoruz!

Süt bankasında sütler nasıl tasnif edilecek? Nasıl ayrılacak? Nasıl dağıtılacak? Anne sütüne ihtiyacı olan bir çocuğa, birden daha fazla süt verilirse bu nasıl tasnif edilecek?

Bir yanlışlık sonrası iki süt kardeş evlense, yıllar sonra çoluk-çocuğa karışınca bu yanlışlık fark edilse çözümünüz ne olacak? Tuttuğunuz bütün kayıtlar bir felaket sonucu yok olsa nasıl bir çözüm yoluna gideceksiniz? İnsanlara kimlik verilecekmiş, sokakta yürürken kimliğini kaybeden bir şahsın üzerine onlarca şirket kurulması haberlerine şahit olduğumuz bu ülkede süt kimliği kaybolan bir vatandaşın başına neler gelecek? Ülkemizde daha idrar tahlilleri bile karıştırılırken, bir insanın sağ yerine sol bacağı kesilirken, kitle diye böbreği alınırken, kimin ne kadar vergi vereceği takip edilemezken, zinaya izin veren, genelevlerden vergi alan hükümetin yıllar boyu bir sütün takipçisi olup, süt kardeşlerin evlenmelerine engel olacak düzenlemeler yapacağına inanmamızı nasıl bekleyebilirler?

“Yahudi ve Hristiyan cemaatiyle görüşme talebimiz oldu cevap bekliyoruz.” diyen Bakan Müezzinoğlu onlarda süt kardeşliği diye bir kavramın olmadığını bilmiyor mu acaba?

Şu veya bu sebeple annesinin sütüyle beslenme imkânı bulunmayan bebek için, sınırları İslamla çizilmiş olan ve 14 asırdır zaten  uygulanan “süt anneliği” kurumu, en ince detayına kadar kitaplara geçirilmiş malum, meşhur ve meşru bir meseledir.

Süt kardeşliği meselesi, yüzde 99’u Müslüman olan bu ülkenin dini temellerinin başında gelir. Bir çocuk bir annenin sütünü bir yudum içse bile, artık o annenin diğer çocukları, kardeşleri ve birinci dereceden akrabalarıyla evlenemiyor. Sağlık sisteminin içine sokulacak böyle bir fitne, bu ülkenin manevi damarlarında telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacak bir süreci başlatmış olacaktır.

Anne sütü herhangi bir canlının sütü ile aynı kefeye konacak bir şey değildir.

Bu meselenin ciddi projelerle, aileler bazında ele alınarak, “Süt Bankası” değil ancak “Süt Annelik” müessesesini pratik hayatın içine nasıl katabilirizin üzerinde ciddi biçimde tartışılması gerekir. Ayrıca süt anneliği konusunda müftülüklerin inisiyatifiyle bir çalışma yürütülebilir. Hastanelerde ve doğumevlerinde süt akrabalığı doğuracak emmeleri takip edip titiz bir şekilde kayıt altına alacak özel bir birim oluşturulabilir ve bu birim müftülüklerle koordineli çalışılarak yürütülebilir.

Ecdadımızın emanetine sahip çıkamayan, medeniyetimizin hak ve adalet merkezli değerlerini koruyamayan AKP iktidarına bari neslimize dokunma! diyoruz.

“Neslin muhafazası” hükmünü ihlal eden, süt kardeşin kardeşleriyle evlenmesine sebep olacak bu proje için, Sağlık Bakanı’na “Kim kötü bir çığır açarsa, kıyamete kadar onun vebali onun sırtındadır.” Hadis-i Şerif’ini hatırlatıyoruz.

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları olarak “ifsadbank”  olarak tanımladığımız “süt bankası projesi”nin tamamen iptal edildiği bilgisini alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi yetkililere ve kamuoyuna duyuruyor,  imza kampanyamızı başlatıyoruz. www.saadetkadin.org İnternet adresimizden de kampanyamıza destek verebilirsiniz.

Bugün buradan çok yakın bir gelecekte, Saadet iktidarında , “Yaşanabilir bir Türkiye”, “Yeniden Büyük Türkiye” ve “Yeni Bir Dünya”nın ancak ahlâk, maneviyat ve adil bir düzen temeli üzerinde kurulacağını ilan ediyoruz.

Nagehan Gül ASİLTÜRK

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı

 

 

Partners Section:

free premium link generator depfilepremium link generator depfile free premium link generator depfiledep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilekeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generator