Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları
09 Haz 2017

İstanbul Kadın Kolları olarak TAİM’in iftar davetine katılım sağlandı.

46d16b53-1cee-4877-b30e-23b881149f72

Türk-Arap İlişkileri Merkezi (TAİM) ve Kudüs Nuru Kadın ve Çocuk Derneğinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu iftar programına Siyasi parti temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları katılım sağladı.

İstanbul Kadın Kolları olarak davetli olduğumuz iftar programına Genel idare kurulu üyemiz F.Nevin GÖKÇE ve  İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Özlem GEREK SERENLİ’ de davete iştirak ettiler.

17 Ara 2014

Bayrampaşa İlçe Kadın Kollarımızdan Kahvaltı Programı

Saadet Partisi Bayrampaşa İlçe Kadın Kollarımız İl Kadın Kolları Başkanımız Nagehan Gül Asiltürk’ ün de İştirak ettiği kahvaltı Programı düzenledi.

Kahvaltı Programına İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılarımızdan Özlem Gerek Serenli,Gülderen Can ve Sümeyye Uğur’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Ayrıca İl Kadın Kolları başkanımız Nagehan Gül Asiltürk Katılımcılara bir konuşma gerçekleştirdi.

IMG-20141217-WA0028

IMG-20141217-WA0027

IMG-20141217-WA0025

 

İlçe Kadın Kolları İl Kadın Kolları Başkanımız Nagehan hanıma bir Plaket Takdiminde bulundular.

IMG-20141217-WA0022

 

03 Ara 2014

İl Kadın Kollarımızdan Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneğine Ziyaret

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kollarımız Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci derneğine ziyarette bulundu.Ziyarete İl Kadın Kolları Başkanımız Nagehan Gül Asiltürk, İl Kadın Kolları Başkan Danışmanı Fatma Nevin Gökçe, İl kadın kolları Başkan yardımcılarından Özlem Gerek Serenli ,Kadriye Ölmez ve Hatice Urhan katıldı.

fotoğraf 2 (1)

Sefire-i Alem adına il kadın Kollarımızı Dernek Başkanı Güler Ömerustaoğlu ve yönetim üyeleri karşılarken ziyarette UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) Başkanı Şeyma Üstün Ve Teşkilatlanma Başkanı Müzeyyen Taşcı’da bu ziyarette hazır bulundular.

fotoğraf 3 (1)

fotoğraf 4

12 Kas 2013

Kadın Kollarımız Aile Çalıştayında

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları bir heyetle Uluslararası İslami Aile ve Kadın Platformu (IIFFW) ve Türk Arap İlişkileri Merkezi’nin ortaklaşa Ensar Vakfı Konferans Salonu’nda 2-3 Kasım tarihlerinde düzenlediği “Aile değerlerini Korumak ve Yükseltmek Cihetinde Koordinasyon ve Ortak Çalışmanın Rolü” konulu çalıştaya katıldı.

Heyette Siyasi İşler Birim Başkanı Nevin Gökçe, Tanıtma Birim Başkanı Ebrar Bezci, Sosyal Konular Birim Başkanı Özlem Serenli, mahalli İdareler Birim Başkanı Goncanur Aslan ve Siyasi İşler Birim Başkan Yardımcısı Pakize Yüzbaşıoğlu vardı. Nevin Gökçe Saadet Partisi İl Kadın Kolları adına bir açılış konuşması yaptı. İkinci gün ise bir tebliğ sunan Gökçe, D-8 hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Gökçe’nin açılış konuşmasının tam metni şu şekildedir:

Saygıdeğer Hanımefendiler, Kurum ve Kuruluşların Değerli Temsilcileri ve Yurt dışından ülkemize teşrif eden siz çok kıymetli kardeşlerim! Allah’ın selamı, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun diyerek bu çalıştayın İslam ümmeti ve tüm insanlık için en hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum.

Bizler elhamdülillah Müslümanız. Bu lütfundan dolayı Cenab-ı Hakk’a sonsuz şükürler ederiz.

Çok iyi biliyor ve görüyoruz ki; bu kainatı ve bizleri yaratan Rabbimiz sonsuz kemal sahibidir.

Kemal sıfatından dolayı, yarattığı insan, doğasında üstün nitelikleri barındırır ve tertemiz bir yaratılışa sahiptir. Gönderilen bütün peygamberler de güzel davranışların yaygınlaşmasına çalışmış ve ahlaki değerlerin güçlenmesi için en büyük mücadeleleri vermişlerdir.

Buna karşın, nankörlük ve kendini bilmezlik içinde kendi yaratıcısına baş kaldırmış ve itaatten çıkmış şeytan ve onun dostları ise yeryüzünün ifsadına, yani bozulmasına, maneviyatın yok edilmesine çalışarak, güzel ahlak temeli üzerine kurulan bir hayat nizamına karşı amansız bir savaş vermişlerdir ve vereceklerdir.

Nisa Suresi’nin 76. Ayeti Kerimesi’nde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: “İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar, öyle ise şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır.”

Hak düşmanı, insanlık düşmanı bu tağuti zihniyetler; sevginin, saygının, adaletin egemen olduğu saadet düzeninin de düşmanıdır. İfsadı devam ettiren bu ırkçı emperyalizmin uyguladığı metodlar değişmiş, sömürü zihniyetleri ise hiç değişmemiştir.

Son birkaç yüzyılda İslam coğrafyası, kuvveti hak nedeni sayan sömürgeci Batılı devletlerin işgaline maruz kalmıştır. Harici güçler ve onlar ile işbirliği yapan idareler Müslüman kitleleri kendi inançlarından, İslami değer ölçülerinden zorla ve hile ile uzaklaştırmışlar; Müslüman coğrafyanın kaynaklarını talan etmişlerdir.

Cephe ve siper yerine kullandığı çağın moda silahları ile, bizi içten vurmaya, yıkmaya ve bitirmeye çalışan bu zihniyet; yeryüzüne hakim kılmaya çalıştığı çürük sistemi ile kadınımızın, erkeğimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin manevi dünyalarını çöle döndürmeyi hedeflemiştir. Böylece aile bireylerinin manevi değerlerinin tahrip edilmesiyle aile birlik ve bütünlüğü zaafa uğratılmıştır.

Müslüman toplumlar olarak bizi güçlü kılan en önemli özelliğimiz sağlam aile yapımızdır. Aileyi koruyamayan toplumlar inanç ve kültür değerlerini koruyamazlar.

Ülkemizde son yıllarda yapılan ilmi araştırmalar sonucunda; kariyer ve iyi yaşam kavramlarının manevi temellerin önüne geçirilerek belirleyici hale geldiği, maddileşme ve dünyevileşmenin hayata hakim olduğu, çocukları kreşe, yaşlıları huzur evine göndermenin yaygınlaşması ile diğer toplumsal kurumların da sorunlu hale geldiği belirtilmiştir.

Öte yandan milli-manevi değerlerimizi yok sayan, insanımızın ahlaki ve ruhi yapısını bozan filmler, yarışma programları, yasak ilişkilerin ve “seviyeli birliktelik” adı altında nikahsız yaşayanların konu edildiği diziler ve cinsel kimliğin özgürce yaşanabilmesine ilişkin yaygın propagandalar aile yapımızın temellerini sarsarken, ilgili kurumlar, önleme girişimi şöyle dursun destek dahi olmaktadırlar. Bugüne kadar binlerce hastayı inceleyen Psikiyatri uzmanları, doğru modellerin yerine kötü karakterlerin örnek gösterilmesi sonucu psikolojik problemlerin hat safaya ulaştığını belirtmekte, televizyon, internet ve gazetelerin toplumu kolaylıkla yönlendirebildiğini, devletin resmi denetim organlarının ise bu konuda sessiz kaldığını dile getirmektedir.

Bugün ne yazık ki, Türkiye’de zina suç olmaktan çıkarılmış, eşcinsellere örgütlenme imkanı sağlanmıştır. Hatta nesilleri ifsad edecek olan süt bankası açma girişiminde bile bulunularak aile mukaddesatımız Avrupa Birliğine üyelik macerasına kurban edilmektedir.

Ailenin çözülmesi toplumun çözülmesidir. Aile sağlam temeller üzerine inşa edilmelidir. Ailenin korunması Anayasal bir zorunluluktur. Anayasamızda “Devlet ailenin huzur ve refahı için gerekli tedbirleri alır.” denmiştir.

Yeni Anayasa çalışmalarının yapıldığı bu dönemde Saadet Partisi olarak önemle belirtiyoruz ki;

• Yeni Anayasa’da aile müessesesi bağımsız bir başlık altında yer almalı, özellikle eşlerin ve çocukların korunması hususunda, Milli Güvenlik Kurulu gibi “Aile, Çocuk ve Kadınları Koruma Yüksek Kurulu” kurulmalıdır.

• Ekonomik bunalımın yol açtığı psikolojik sıkıntıları ve her çeşit problemi giderecek “Psikolojik Danışma ve Aile Destek Üniteleri” oluşturulmalı, şiddetin önüne geçilmelidir. ,

• Gençler için mutlu evlilik kurma ve bunu sürdürme yollarına dair psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecek “Evlilik Öncesi Destek Kurumları” oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Evlenecek olanlara maddi ve manevi destek sağlanmalıdır.

• Çekirdek aile yerine toplumu ayatkta tutan dinamiklerden olan “Büyük Aile” yapısı özendirilmelidir.

Kadını, erkeği, genci, yaşlısı müslüman milletlerin bütün fertlerinin yaşadığı problemlerin çözümü ancak kendi görüşleri olan Milli Görüş’tedir. Milli Görüş ise Müslümanların dünya görüşünü ve değer ölçülerini ifade eden görüştür.

Milli Görüş, hakkı üstün tutan zihniyetiyle 1996’da Refah Partisi olarak iktidara geldi. Cennet mekan Necmettin Erbakan tarafından D-8 İslam Birliği kurularak yeni bir dünyanın adımları atıldı. D-8 dikkatli bir şekilde incelendiğinde görülecektir ki, böyle bir kuruluş belirlenen ilkeleri ve hedefleri itibariyle, üye ülkelerin tamamının ve dünyadaki kalkınmakta olan bütün ülkelerin kalkınmasında ve “Yeni Bir Dünya” özleminin gerçekleşmesinde büyük önem taşımaktadır.

Bütün bunların gerçekleşmesi için bizler; bu yolda takatimizin sonuna kadar çalışmaya ve özlenen adil Yeni Bir Dünya’nın kurulmasına yardımcı olmaya kararlıyız. Gayret bizden, zafer Cenabı-ı Hak’tandır.

Bir çok ülkede gerçekleştirilen çalıştayların karar alıp harekete geçmeye yönelik bir hazırlık olması gerektiğinin altının çizildiği çalıştayda, Mayıs ayında bir kongre yapılması kararı alındı.

12 Kas 2013

İl Başkanımız Ve Ekibi Sultanbeyli’de

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı ziyaretlerini bu hafta da Sultanbeyli İlçesi’nde gerçekleştirdiler. Program boyunca İl Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk’e yardımcıları Özlem Serenli ve Goncanur Aslan eşlik ederken, İlçe Kadın Kolları’da Ayşegül Miroğlu başkanlığında yoğun bir katılımla çalışmalara destek verdi.

Sabah kahvaltı ile başlayan program, gün boyu kurum ve etkili fert ziyaretleriyle devam etti.Basına açık düzenlenen kahvaltıda, Saadet Partisi Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Av. Halil İbrahim Arıkan, İlçe Başkanı İsmail Yılmaz ve İl Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk birer konuşma yaptılar. Belediye Başkan Adayına destek çalışması için ekibi ile beraber ilçeye geldiğini basına yaptığı konuşmanın başında dile getiren Asiltürk, Sultanbeyli’nin kurtuluşunun Türkiye’nin, İslam aleminin ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Bu ülke insanının geçmişte en güzel hizmetlere en çalışkan ve hakkaniyetli belediyelere Milli Görüş’le kavuştuğunu söyleyen İl Kadın Kolları Başkanı bu davayı öğreten Erbakan Hoca’yı da rahmetle anarak sözlerine şöyle devam etti; O bize her seçim önemlidir ama bu seçim hepsinden daha önemlidir derdi. Asiltürk ayrıca “O sebeple önümüze çıkan bu kurtuluş fırsatını iyi değerlendirerek her kademede umutla beklenen Milli Görüş iktidarının muhakkak gerçekleşmesi için gayret göstereceğiz dedi.

Saadet Partisi’nin bu ülkenin sigortası olduğunu da savunan Asiltürk, yer yüzünde bir tek mazlum kalmayana kadar mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmanın da olmazsa olmazlarından olduğunu, ayrıca sosyolojik ve psikolojik açıdan toplumun ihtiyaçlarını karşılayarak mutlu insanlar, böylece de Genel Başkan Mustafa Kamalak’ın tabiriyle stres şehirleri değil huzur şehirleri oluşturacaklarını dile getirdi. Sultanbeyli İlçesi’nin çok kıymetli bir adayla seçime girdiğini belirten Asiltürk, “Halil İbrahim Beyefendi mesleği ve uzman olduğu konu açısından Sultanbeyli için biçilmiş kaftandır” dedi. Ve geçmişte Milli Görüş belediyeciliğini Refah Partisiyle yaşayan ilk İstanbul ilçelerinden Sultanbeyli’nin bu şahlanışının bugün de yeniden Milli Görüş’ün tek partisi Saadet Partisiyle olacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Basın açıklamasının akabinde bir eczane ziyareti yapan Nagehan Gül Asiltürk ve ekibi meydanda halkla kucaklaşma standına da uğrayarak gençlik kolarını ve seçmenleri selamladı.

Ziyaretlerine özel bir anaokulu müdürü,

Birikim Dershanesi Müdürü

ve Mektep Derneği yetkililerine Milli Görüş ve belediye başkan adayını tanıtarak devam eden Asiltürk günün sonunda

İHH Sultanbeyli Hanım Temsilcileriyle görüştü ve

Sultanbeyli Anadolu Gençlik Derneği Hanımlar Komsyonu ile partinin mahalle temsilcilerine motive edici bir konuşmayla seslendi. Toplumu şuurlandırma ve insanlığı kurtarma görevini hep beraber yapacaklarının mesajını verdiği bu topluluktan ise gece gündüz bu gaye için çalışma sözünü aldı.

 

08 Mar 2012

Irak Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ziyaret Edildi

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları “Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası” münasebetiyle Irak Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. İl Başkan Yardımcısı Seval Gedikoğlu, Stk Birim Başkanı Özlem Gerek Serenli ve il yönetim kurulu üyesi Sevinç Durmuş’un oluşturduğu heyeti derneğin Genel Başkanı Mehmet Tütüncü, Genel Sekreter Deniz Musa ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

100_5675 Türkler ve Müslümanların dünyada baskı altında kaldığını, zulüm gördüğünü belirten Tütüncü, Irak da Batı politikaları 1930’larda başlamış fakat 2003 yılında mezhep çatışmaları ile üst düzeye ulaşmıştır dedi. Müslümanlar da malesef Batı’nın tuzağına düşmüş din kardeşleri birbirine girmiştir. Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Seval Gedikoğlu ise yaşananlar şunu göstermektedir ki batılı güçlerin böl, parçala, yut politikası hedefine ulaşmıştır. Zulmeden şahıs ve örgütlere sağladıkları destek ise oyunun bir göstergesidir ifadelerini kullandı. Sevinç Durmuş, Amerika’nın Irak’a müdahelesi başta barış politikaları üzerinde gösterilsede bölge halkını büyük bir çıkmaza sokmuştur.

Hükümetin yeni anayasa çalışmaları ile alakalı sivil toplum örgütlerinden de destek beklediğini hatırlatan Özlem Gerek Serenli’nin bununla ilgili herhangi bir çalışmanız varmı? sorusuna Tütüncü, bazı sorunlarımızı dile getirdik. Türkiye Cumhuriyeti kimliği alsakta çalışma izni alamıyoruz, çocuklarımız eğitim alırken misafir öğrenci konumunda ders alıyor, sağlık alanında sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Dernek olarak Türkiye’ye verimli olabilmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz örneğin; birçok Irak’lı doktorlarımız var onların daha iyi hizmet verebilmesi için hastane projemizi devam ettirmekteyiz.

Çalışmalarınıza destek olmak bizlere onur verir diyen Gedikoğlu, müslüman kardeşliği kavramını insanlara anlatmaktan yılmadık Saadet Partisi olarak sizlere olan hassasiyetimizi gerek mitinglerle ve belirli zamanlarda tertip edilen basın açıklamaları ile dile getirmeye devam ettik ve edeceğiz dedi.

10 Şub 2012

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları İstanbul Eczacılar Odası’nı Ziyaret Etti

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları İstanbul Eczacılar Odasını ziyaret etti. İl Başkan Danışmanı Meral Avşar,Tanıtma Birim Başkanı Goncanur Aslan, Stk Birim Başkanı Özlem Gerek Serenli ve il yönetim kurulu üyesi Pakizen Yüzbaşıoğlu’dan oluşan heyeti Başkan Semih Güngör ve yönetim kurulu üyesi Ayşe Coşkun karşıladı.

stk_002

Eczacıların son yıllardaki sıkıntılarına, geri dönüşü olmayan bir ilaç krizine girildiğini belirten Güngör, birçok eczanenin de bu sebeple kapanacağını söyledi. Hükümet tarafından yapılan son düzenlemelerin de sorunları düzenlemek yerine sistemin mali yükünü vatandaşa, eczacıya ve ilaç firmalarına yıktığını bu yüzden birçok insanın zarar göreceğini ifade etti.İl Başkan Danışmanı Meral Avşar,tekelleşme günden güne özelleştirme adı altında ilerleyerek esnafı bitiriyor diyerek yaşanılan sıkıntıya şahit olduklarını belirtti.

stk_003

İl Yönetim Kurulu üyesi Pakizen Yüzbaşıoğlu yerli ilaç firmalarının yok denecek kadar az olması bu sıkıntıların en başlıca sebebidir. Arjantin, İran gibi ülkeler bütçe oluşturarak kendi ilaç firmalarını kurmuştur fakat Türkiye son 15 yıldır hiçbir yatırıma imza atamamıştır dedi. Semih Güngör savaş politikaları ülke gündeminden düşmüyor ama Türkiye aşı bile üretemiyor.Bu ve bunun gibi sıkıntılarımızı dile getirmek için geçtiğimiz hafta 3500 kişinin katılımıyla bir miting gerçekleştirdik, lakin medyada yeteri kadar yer almadı diyerek üzüntülerini belirtti. Pakizen Yüzbaşıoğlu ise siyasi iradenin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz, her şeyin başı ve çözüm noktası olarak görüyoruz. Şu an karşımızda boyalı bir basın ve sermayenin gücünü elinde bulunduran bir medya var. Toplumdaki her birey, kurumlar, siyasi partiler özellikle şu sıkıntılı günlerde üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmelidir dedi.

27 Ara 2011

Milli Gazete’ye Teşekkür Ziyareti

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Mahalli İdareler Başkanı Nazmiye Turan ve STK Birim Başkanı Özlem Gerek Serenli de hazır bulundu.

kadin-kollarindan-gazetemize-ziyaret-medium-0

Milli Gazete bize ışık tuttu

Milli Gazetenin yeni yüzüne hayırlı olsun dileklerinde bulunan Nagehan Gül Asiltürk şöyle konuştu: “Her sene İstanbul İl Kadın Kolları olarak ajanda çalışmaları yapıyoruz. Bu senede hocamızın vefat yıl dönümü vesilesiyle hocamızı anlatan bir ajanda yaptık. Resimleriyle ve yazılarıyla hocamıza layık bir ajanda yapmaya çalıştık.

Aynı zamanda ajandamızdan size de takdim etmek istedik. Çünkü ajanda yapım sürecimizde Milli Gazete olarak bize çok büyük katkı sağladınız. En önemlisi bize arşivlerinizi açarak ışık tuttunuz.” dedi.

Camiamızın bu ajandaya sahip çıkacağını düşünüyorum

İstanbul İl Kadın Kollarının yapmış olduğu ajanda çalışmalarına hayırlı olsun dileklerinde bulunan Mustafa Kurdaş ise, “Özenle hazırlanmış, Erbakan hocamıza yakışan özel bir ajanda olduğunu düşünüyorum. Ahşap bir kapağa hocamızın imzasının kazılması da ajandaya oldukça bir güzellik katmış. Milli Gazete okuyucularımız da, camiamız da bu ajandaya sahip olmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Çok büyük bir incelikle yapmışsınız ve ayrıca belki bir hatıra olarak saklayacakları için tarih de koymamışsınız. Ben zannediyorum bu ajandaya kimse yazı yazmayacak, evlerinde bir hatıra olarak saklayacaklar. Ya da bir yazı yazmak gerekirse herkes Erbakan Hocamızla ilgili duygu ve düşüncelerini yazacaktır. Çünkü bu ajandaya hocamızdan başka bir şey yazılmaz.” diye konuştu.

23 Ara 2011

Saadet Partisi Kadın Kolları Sadaka Taşı Derneğini Ziyaret Etti‏

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları gerçekleştirdikleri vakıf,dernek ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.Her iyilik bir sadakadır diyerek yola çıkan Sadaka Taşı Derneğini ziyaret eden heyette Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Nevin Gökce,Seval Gedikoğlu ve Stk Birim Başkanı Özlem Gerek Serenli bulunuyordu.Derneğin Başkanı Kemal Özdal ve Genel Sekreter Sait Demir makamlarında karşıladı.

STK 009

Genel Başkan Özdal,ecdadımız tarafından yaygın bir şekilde kullanılmış olan “Sadaka Taşları”ndan ilham alarak 2010 yılı Ocak ayında yola çıkan derneklerininin “Alan eli hicaptan,veren eli gurur ve riyadan koruma”ilkesiyle sadaka kültürünü en geniş ve derinlikli manasıyla toplumumuza yaymayı görev edindiklerini belirtti.

STK 014

Örneğin İnfak kart projemiz ile yardıma muhtaç aileleri tespit ederek kardeş aile kültürünü canlandırıp maaş bağlamayı hedefimize aldık.Mescid-i Aksaya gölgelik projesinin izinlerini aldık ve tamamlanamsına gayret ediyoruz.Merhum Erbakan Hocamızında hedefi olan Mescid-i Aksanın kurtuluşu bizlerinde en öncelikli vazifesidir.

Somali’ye açtığımız ilk kuyuya Hocamız Prof.Dr.Necmeddin Erbakan’ın adı verilmiştir.

Partners Section:

free premium link generator depfilepremium link generator depfile free premium link generator depfiledep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilekeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generator