Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları
30 Kas 2013

Gençlik Mısır’a Seslendi ‘Kız Kardeşlerimizi Derhal Serbest Bırakın’

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Gençlik Komisyonu Mısır’lı kız kardeşlerimizi ağır hapis cezasına çarptıran darbecileri kınamak adına il başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Basın açıklamasının tam metni:

Değerli Arkadaşlar, Kıymetli Basın Mensupları;

Bugün burada Mısırlı kız kardeşlerimizi ağır hapis cezasına çarptıran darbecileri kınamak için toplanmış bulunuyoruz.

Malum olduğu üzere, Mısır’da 3 Temmuz günü darbe yapılarak halk tarafından seçilmiş olan bir cumhurbaşkanı görevinden uzaklaştırılmış ve tutuklanmıştır. O günden bu tarihe kadar darbeciler, protesto gösterileri yapan halkın üzerine ateş açmış ve birçok Müslüman kardeşimizi şehit etmiştir.

Bu katliam namaz kılan savunmasız halka karşı yapılmıştır. Halkın büyük bir çoğunluğunun darbeye karşı olmasına rağmen, başta ABD, İsrail ve AB olmak üzere dışardan destek alan darbeciler, sözde bir hükümet kurarak kendilerince bir yönetim ilan etmişlerdir. Dış güçlerin desteğini alan hatta onların emriyle hareket eden bu zalimlerin, tüm dünyanın gözü önünde hukuku hiçe sayan uygulamaları devam etmektedir. Mısır’da adalet, onur ve hürriyet için sürdürülen mücadeleye kayıtsız kalan uluslararası insan hakları kuruluşları ve özgürlük savunucuları, katliamlara ve hukuksuz yargılamalara karşı da üç maymunu oynamaktadır. Yaptıkları eylemlerle darbeyi protesto eden 21 kız öğrenci, 31 Ekim günü gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları sözde mahkeme tarafından tutuklanmışlardır. Kendilerini adalete değil darbecilere adayan Mısır yargısı bu kız öğrencilerden 14 üne 11 er yıl hapis cezası vermiş, yaşları 18 den küçük olan 7 kız öğrencinin ise ıslah evine gönderilmesine karar vermiştir. Cuntanın keskin nişancıları tarafından şehit edilen Esma Biltaci’nin kuzeninin de aralarında bulunduğu yirmi bir kız kardeşimize yapılan bu zulüm asla kabul edilemez. Savcının mahkemeye sunduğu kanıtlar, sadece üzerinde “darbe karşıtı” yazan iki pankart ve Rabia işaretleridir.

Düşünce ve vicdanların asla yargılama konusu olamayacağını zorbalıkla işbaşına gelen Darbe Yönetimine hatırlatıyor, kız kardeşlerimizin derhal, koşulsuz serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz.

Yapılan bu uygulamalar bizlere Zeynep Gazali’nin yaşadıklarını hatırlatmaktadır. Maalesef o dönemde yaşananlar şimdi de yaşatılmaya çalışılmaktadır. Bu kardeşlerimizin yaptıkları tek şey, ülkelerine sahip çıkmak, darbeye boyun eğmemektir. Bu da onların en tabii haklarıdır. Tutuklanmalarının yanı sıra bu kararı veren hakimlerin, darbe yapıldığı zaman sevinç gösterileri yapmış olan kişiler olmaları da, bu haksız ve hukuksuz kararın keyfiliğinin göstergesidir. Mısır’da yaşanan bu utanç verici olaylara sessiz kalmak, görmezden gelmek bu utanca ortak olmaktan başka bir şey değildir. Söz konusu karar, direnişçileri korkutmak, yıldırmak ve onlara gözdağı vermek için verilmiştir. Ancak, darbeciler bunda başarılı olamayacaklardır. İnananlar inandıkları davaya sımsıkı sarılırlar ve bu yoldan dönmezler, ne olursa olsun zulme boyun eğmezler, zalimin karşısında dimdik dururlar. Bizler “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu zalimlere teslim etmez” diyen bir Peygamberin ümmeti olarak kardeşlerimizin uğradıkları zulme kayıtsız kalamayız. Milli görüşçü gençler olarak, bu kardeşlerimiz hakkında verilen keyfi hükümlerin bir an önce ortadan kaldırılmasını ve öğrencilerin derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz. Emperyalist güçlerin tüm uğraşlarına karşı bizlerin her zaman hakkın ve mazlumun yanında olacağımızın bilinmesini isteriz. İşgallerin, katliamların, zulümlerin önlenmesinin tek yolu

İslam birliğini kurmak ve Merhum liderimiz Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın kurmuş olduğu D-8’i harekete geçirmektir. Erbakan Hocamızın söylediği gibi, bizler kesinlikle inanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bütün dünyada en gür seda hakkın ve hakka inananların olacaktır.

Basın açıklamamıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

 

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları

Gençlik Komisyonu Başkanı

Kübra KOYUN

 

29 Kas 2013

Eğitimler Tamamlandı Seçime Hazırız

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Eğitim Birim Başkanlığınca düzenlenen seçim öncesi eğitim programları 3. bölgenin eğitimlerinin yapılmasıyla tamamlanmış oldu.

Eğitim programını tamamlayan ve seçime hazır olan kadın kolları, Milli Görüş iktidarını beraberinde getirecek yerel yönetim seçimleri için heyecanla ve gayretle çalışmalarına devam ediyor.

 

 

09 Eki 2013

İl Kadın Kollarımızdan Basın Açıklaması

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kollarımız gündemdeki son gelişmeleri düzenledikleri bir basın açıklaması ile değerlendirdi.

Basın açıklamasının tam metni:

Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları

On iki yıllık AKP hükümeti göreve geldiği günden itibaren, gafilce – Milli Görüş’ün ortak olduğu hükümetlerin dışındaki – bütün hükümetlerin dört elle sarıldığı AB sürecine hizmet etmiş, Cumhuriyet tarihi boyunca cesaret edilemeyen hususları oldubittiye getirerek TBMM’de kanunlaştırıp milletimizin genlerine müdahalede bulunmuştur. 2002-2004 tarihleri arasında sekiz adet kapsamlı uyum paketi kanunlaştırılarak zina suç olmaktan çıkarılmış, eşcinsellere vakıf dernek kurma imkanı tanınmış, yabancılara toprak satışının önü açılmış, domuz eti kasaplık et sınıfına alınmış ve besicilerine Ziraat Bankası’ndan destek kredileri sağlanmıştır. 29 Ekim 2004’te AB Anayasası Başbakan Erdoğan ve dönemin Dışişleri Bakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından imzalanmış, AB sürecinin hızlı ilerlemesi için ülke tarihimizde ilk defa hususen AB Bakanlığı tahsis edilmiştir. Milli varlığımıza müdahale sadece AB projesi çerçevesinde kalmamış, milli egemenliğimizi “egemen güçlerle” paylaştığımız BM İkiz Yasaları 2003’te hemen gündeme alınmıştır. Türkiye’mizin kuruluş ruhuna ve milli kimliğine aykırı şekilde her türlü siyonist-emperyalist projenin taşeronluğu yapılmıştır ve yapılmaktadır. 20 Mart 2003’te ABD’nin ikinci Irak işgaline utanç verici şekilde destek verilmiş, hava ve deniz limanlarımız ABD’nin emrine sunulmuş, iki milyon Iraklı’nın kanına elimiz bulaştırılmıştır. Büyük İsrail’in piar çalışması olduğu bütün dünyaca bilinen ve 22 ülkenin sınırlarının değişmesini bünyesinde barındıran BOP’un eş başkanı olarak başbakanımız görevlendirilmiş, İspanya’nın istifa etmesine karşın Sayın Erdoğan projenin eş başkanlığına devam etmektedir.

Bu bağlamda Suriye’de yaşananlar karşısında AKP hükümetinin tavrı bize on iki yıl önce 2003’te Irak’ta izlenen siyonist-emperyalist işgalin yanında yer almasını hatırlatıyor ve Suriye’de yaşanan kardeş kavgasına su olmak yerine benzin dökerek on iki yıl önceki izlediği işbirlikçi politika ile son derece tutarlı olarak bölgede İsrail’in güvenliğine en çok hizmet eden hükümet görünümünü ortaya koyuyor.

Maalesef 27 Eylül 2013 tarihinde yapılan BM zirvesinde ABD’nin yer aldığı “Baş Masa”da oturmakla övünen bir devlet erkanının varlığı ülkemizin bahtsızlığıdır.

Siyonizm’in hizmetçileri Neo-Con’lara ABD Başkanı Obama’nın dahi “Dur” dediği bir dönemde, Türkiye’nin Neo-Con politikalarına ABD’den daha uyumlu davranması, AKP hükümetinin “şahsiyetli değil, teslimiyetçi dış politika”da geldiği son noktayı gözler önüne sermektedir. ABD Başkanı’nın dahi devleti kilitleme pahasına da olsa direndiği yapıya karşı AKP’nin teslimiyetçi yolu yol değildir. AKP hükümetinin bunu kavraması ülke varlığımız için bir mecburiyettir. BM’nin yapısında reform teklif etmek, yapısını eleştirmek, BMGK üye sayısını beşten yirmibeşe çıkarmayı teklif etmek, 2014’te BM’yi “revize” etmek için İstanbul’da toplantılar önermek, ne ülke olarak bizim, ne İslam aleminin, ne de dünyanın içinde bulunduğu sorunları ve adaletsiz yapıyı değiştirmeye yetmez. BM bizzat küresel çaptaki sorunların asıl kaynağıdır.

Şu ana kadar ABD’ye en çok ziyaret yapan başbakan unvanını 18 ziyaretle Sayın Erdoğan elinde tutmaktadır. Kendisini altı ziyaretle merhum Özal takip etmektedir. Buna karşın Başbakan, “Yeni Bir Dünya” hedefi ile kurulan, “savaş değil barış, çatışma değil diyalog, sömürü değil işbirliği” prensiplerini benimseyen sekiz ülkenin dünyadaki sömürgeci yapıya karşı cesaretle bir araya geldiği D-8 zirve toplantılarına iki defa katılmış olup, katıldığı bu zirvelerde katılımcılara kurulu emperyalist sömürücü global sisteme direnmenin anlamsızlığını ve faizin tanımının yeniden ele alınmasından dem vuran konuşmalar yapmıştır.

Geldiğimiz aşamada Sayın Başbakan tarafından 30 Kasım 2013 tarihinde açıklanan “Demokratikleşme Paketi” diye önümüze konulan paket içine bir iki sahte elma şekerinin konularak çoğunluğun azınlığa tabi edilmeye çalışıldığı 250 yıllık kompleksin bir başka versiyonu ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Bu pakete karşı en sağlam tepkiyi ortaya koyacak kitlelerin tepkisinden paketi muhafaza etmek için ise başörtü ile ambalajlayıp örtmeye çalışılarak aziz milletimizi aşağılayan Islahat Fermanı gibi bir paket ortaya konulmuştur. Bu paketle bir kez daha AKP’ye bağlanan ümitlerin boş ümitler olduğu gözler önüne serilmiştir.

Paketin içerisindeki her şeyi bir kenara koyup sadece “nefret suçu” meselelerini ele aldığımızda dahi paketin ne kadar yüksek tesirli bir bomba olduğunu anlamak zor olmayacaktır. Batı toplumlarının fikri hürriyet kavramına bakışlarını sorgulamadan olduğu gibi kabul etmemiz bizi kendi medeniyet köklerimizden uzaklaştıracaktır. Bugün Batı toplumuna neyden nefret edeceği, neyi seveceği dikte edilmektedir. Bir Fransız entelektüeli holokostun yokluğu ihtimali ile ilgili tek kelime dahi yazamamakta, konuşamamaktadır.

Batılılar tarafından 21. yüz yılın en kirli kelimesine dönüştürülen “demokrasi” adıyla sunulan pakette yer alan “nefret suçları” başlığının ülkemizde ifade özgürlüğünün önünde büyük bir engel olacağı aşikârdır. Siyonizmin dünya barışına verdiği zararları ifşa etmek, İngilizler’in İstanbul’u, İtalyanlar’ın Konya’yı, Ruslar’ın Kars’ı, Ardahan’ı işgal ettiğini, Fransızlar’ın bir kısım Ermeniler’i İstiklal Harbi esnasında silahlandırdığını anlatmak acaba nefret suçlarının kapsamında mı ele alınacaktır?

Her fırsatta “millet iradesi” edebiyatı yapan AKP, millet iradesinin önündeki en büyük engel olan seçim barajı ile ilgili ortaya koyduğu yeni önerilerle bu barajı daha yukarılara çekerken, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li Burhan Kuzu “Parlamenter sistemde kalınacaksa yüzde 10 barajı kalmalıdır, barajı düşürmeyi doğru bulmam.” diyerek, seçim barajı noktasında ne kadar samimiyetsiz olduklarını ortaya koymuştur. Aslında AKP sunduğu sözde “alternatifler” vasıtasıyla da resmen kendi siyasi ikbaline yatırım yapmıştır.

Bu paketin kamuda başörtüsü serbestîsine kısmi bir rahatlama getireceği açıktır. Ancak yasalarımızda hiçbir dönem yasak hale getirilmemiş olan “başörtüsü”ne kamuda çalışan bayanların bir kısmı için yasak getirilmiştir. Paketin bu şekilde uygulanması durumunda, “başını örtüp kamu görevlisi olmak isteyenler hâkim, savcı, asker ve polis olamaz” ibaresi kesinlik kazanacaktır. Geçtiğimiz yıl yayınlanan kılık-kıyafet yönetmeliğinde de benzer bir hata yapılmış, bu yönetmelikle imam-hatip okullarının dışındaki eğitim kurumlarında “başın açık olması” yönetmelikle sabitlenmişti. Şimdi de kamuda görev yapan insanlar arasında aynı ayrım yapılmıştır.

Camide cemaatle kılınması gereken Cuma namazları çözüme kavuşturulmazken, öğretmen ve öğrencilerimiz suç işliyorlarmış gibi merdiven altlarında ve köşe bucak yerlerde namaz kılmak için çabalamaktan kurtarılamamıştır.

3 Kasım 1839 Tanzimat’tan itibaren yaklaşık 250 yıldır kökleriyle problemli, çapsız siyasetçiler eliyle tutulduğumuz Batı hayranlığı ve taklitçiliği hastalığının en son ürünü olan “Demokratikleşme Paketi”nde, tüm azınlıkların ibadet mekânları iade edilirken, çoğunluğun gasp edilmiş hakkı, yılların hasreti ve vebali Ayasofya Cami’ni pakete sığdırılamamıştır.

Görüyoruz ki; bu paketler, uyum yasaları, ülkemizin kurucu unsuru olan milletimizin lehine işlemiyor. Müslüman Kürtlerin, Müslüman Türklerin, Arapların, Çerkezlerin temel sorunları olduğu gibi durmakta hatta daha da ağırlaştırılmaktadır.

Osmanlı’nın çöküş dönemiyle birlikte tüm Cumhuriyet Dönemi boyunca ülkemizin içinde bulunduğu maddi ve manevi problemlerimizin çözümünü köklerimizde, özümüzde aramayıp, ruhumuza aykırı düzenlemelerle, İslam’ın vahyine muhtaç kokuşmuş Batı toplumunun kangren olmuş sorunlarına el yordamı ile ve büyük bedeller ödeyerek bulduğu çözümleri kendi derdimizin dermanı sayarak tatbik etmeye kalkışmak en hafif tabiri ile cahillik olarak izah edilebilir ancak. Batı, mesele çözme kabiliyetine haiz değildir. Bunu anlamak, kavramak zorundayız. Batı her zaman bataklıkla değil, sineklerle meşgul olur. Bataklıkla mücadele edecek bilgi bünyesinde mevcut değildir.

Tekraren ifade ediyoruz ki gitmekle aşındırdığınız kapılar derdimizin dermanı değildir. Bu coğrafyanın dermanı kararlı bir şekilde İslam birliği için çalışmaktır. AKP’nin ne bu dermanı görmeye ne de bunun için gayret etmeye mecali yoktur. Sayın Başbakan’ın da ifade ettiği gibi hükümetin yolu birinci Körfez Savaşı’nda ABD’nin yanında yer alan Özal’ın yoludur ve bizler Saadet Partililer olarak o yolun sonunun gözyaşı, acı ve zulüm olduğunu çok iyi biliyoruz.

Saadet Partisi aziz milletimize ve şerefli mazimize karşı vazifesinin şuurundadır. Önümüzdeki yerel seçimler “Bu böyle gitmez!”, “Bu durum sürdürülemez!” demek için büyük bir fırsattır. Merhum liderimiz Mücahit Erbakan’ın çarpıcı ifadesi ile “Toprak ayağımızın altından kaymaktadır”. İstisnasız her memleket evladının gaflet halinden kendisini silkelemesi şarttır. Aksi halde, içinde bizim de ülke olarak payımız olan çevre ülkelerde yaşanan felaketlerin daha büyüklerine muhatap olacağımız kapatılamaz, üstü örtülemez bir gerçektir. Önümüze konulacak ilk sandık olan yerel seçimlerde diğerlerinden değil sadece Milli Görüş’ten, Saadet Partisi’nden yana tavır koymak tüm oyunları bozmak anlamına gelecektir. Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları teşkilatları olarak milletimizi bu şuurla davranmaya, oyunları bozmaya davet ediyor, saygılar sunuyoruz.

 

Nagehan Gül ASİLTÜRK

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı

04 Eyl 2013

“İŞGALE HAYIR!”, “YENİ KATLİAMLARA HAYIR!”

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kollarımızın yaptığı  basın açıklaması:

“İŞGALE HAYIR!”, “YENİ KATLİAMLARA HAYIR!”

Suriye’de zehirli gaz bombası atarak çoluk-çocuk demeden bin 300 kişiyi katleden canileri lanetlerken, Suriye’ye yapılacak batılı bir müdahalenin kesinlikle iyi niyetli olmadığını vurgulamak istiyoruz. Nitekim ABD sözcüsünün yaptığı, “Müdahalenin amacı, rejimi değiştirmek değildir.” açıklaması bunun itirafıdır. Amaç Suriye’de daha fazla kan akması pahasına Büyük İsrail’in kurulmasının ortamını oluşturmaktır.

Mısır’da öldürülen 5 bin insanı görmezden gelen, kanlı darbeye “darbe” demeyen ABD’ye nasıl güvenilir, Mısır’da darbecileri destekleyen Batı’nın, Suriye’ye demokrasi getireceğine inanılır mı?

Açıkça görüldü ki demokrasi, sandık; batının istediği biçimde ve kuklaların başa geçmesi ile sonuçlanıyorsa geçerlidir. Yoksa hiçbir önemi yoktur.

Batı’nın müdahalesini dört gözle bekleyen hükümete, bu coğrafyadaki kardeşlerimize huzur, istikrar, barış telkin eden Başbakanımıza soruyoruz:

Bugün bu coğrafyada kardeşlik içerisinde yaşamak için illaki AB-ABD gibi sadece Irak’ta 1,5 milyon Müslümanı katleden kanlı ellere mi ihtiyacımız var?

Suriye’de kiminle ortak hareket etme kararına varıldı, gönüllüler koalisyonu kimlerden oluşuyor ve atılacak adımlar nelerdir?

Müdahaleler kime fayda sağlamaktadır? Attığınız adım kime yarıyor? Rejisör kim? Hiçbir Müslüman, Batı’nın bir İslam ülkesine müdahalesine razı olamaz, alkış tutamaz.

İslam âlemi, her geçen gün genişleyen bir ateş çemberine alındı ve coğrafyamız ihtilafların körüklendiği, çatışmaların,iç savaşların yaşandığı bir bölge haline getirildi.

Müslümanlar olarak gönül, fikir, söylem, eylem birliği gerçekleşmezse fiziki birlik gerçekleşmez. Kardeşliğimiz hiçbir dış mihrakın bozgununa ve tahrikine bırakılamayacak kadar değerlidir. Coğrafyamız bu fitnelerden ve tahriklerden çok acılar çekmiştir. Bu coğrafyada yaşayan hiçbir topluluk, bir diğerinin acısı üzerinden huzur ve mutluluk bulamamıştır.

Bilindiği üzere İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, dünyaya öncülük yapma iddiasında bulunan küresel emperyalizm ve ırkçı Siyonizm önderleri bir araya gelmişler, Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasına karar vermişlerdir. Birleşmiş Milletlerin kurulur kurulmaz yaptığı ilk icraat ise İsrail Devleti’nin kurulmasını sağlamak olmuştur. BM, İsrail’in etrafındaki Müslüman ülkeleri tek tek yok ediyor. BM’nin görevi dünyada Müslümanlığı yok etmektir, bu görevini de adım adım icra ediyor. Bizim BM’den bekleyecek hiçbir şeyimiz yoktur.

ABD, 11 Eylül sonrası BOP ismiyle yeni bir haçlı savaşı başlattı ve açıkça El Kaide=Terör=İslam dedi. İslam coğrafyasındaki sınırların, yönetimlerin yeniden düzenlenmesi ve İslam inancının değiştirilmesini hedefleyerek Ilımlı İslam Projesi uygulamaya koydu.

İslam terörle bağdaştırılamaz, İslam barıştır ve Hakka teslimiyettir. Müslümanlar sorunlarını kendi değerlerine göre çözmelidir. İki müslüman arasında anlaşmazlık ya da çatışma yaşanıyorsa bize taraf olmak değil, arayı bulup ayrılıkları gidererek çatışmayı önlemek düşer.

2000’li yılların başında ABD Başkanı’na sunulan raporda şöyle deniliyor: “21. yüzyılda Müslüman ülkelerdeki çatışmalar, Hristiyanlarla Müslümanlar arasında olmayacak.Çatışmalar Müslümanlarla Müslümanlar arasında olacak.” Bunun anlamı;kamplaşmalar teşvik edilecek, etnik, ideolojik ve mezhepsel farklılıklar iyice tahrik edilecektir.

6 Kasım 2003 tarihinde ABD Başkanı Bush, Ulusal Demokrasi Vakfı’nda Ortadoğu’yu özgürleştirme stratejisini açıkladı. Bu proje zenginler kulübü olarak bilinen G-8 zirvesinde de ele alındı ve koordinasyon için 3 tane eşbaşkan tayin edildi. Bunlardan biri ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Yine aynı yıl Nicholas Burns, Prag’da şunları dile getirdi: “Kavramsal eğilimlerimizle ve askeri gücümüzle Doğu ve Güneye inmek ve mevzilenmek zorundayız. NATO’nun geleceği Doğu’da ve Güneydedir, bu da Büyük Ortadoğu’dur.”

Irak’ta başarısız olan ırkçı Emperyalizm strateji değiştirerek ülkelerin iç dinamiklerini değiştirmeye yönelmiş; Irak, Suriye, Mısır, Libya ve Tunus’ta ırksal, ideolojik, mezhepsel farklılıkları körükleyen farklı yöntemlerle İslami iç dinamiklerle oynamaya başlamıştır.

Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan birtaraftan parti grubunda yaptığı konuşmada, Mısır’daki kanlı darbenin arkasında İsrailin bulunduğunu söylerken diğer taraftan “Suriye’ye dış müdahale” konusunda ABD ve Fransa ile birlikte hareket edeceği sinyalini vermektedir.

ABD Suriye devrimini halkın özgürlüğü ve kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde değil, kendi çıkarları zaviyesinden değerlendirmektedir. ABD bölgesel çıkarlarının; halkın düşüncelerinin ve seçilmiş temsilcilerinin değil,kendi çıkarlarına hizmet eden işbirlikçi yönetimlerin ve askeri diktatörlüklerin sürmesine bağlı olduğunu görüyor.

Bugün Irak’ta her gün bomba patlıyorsa, Gazze’ye füze atılıyorsa, Arakan’da Müslümanlar diri diri yakılıyorsa, Bangladeş’te mücahit’ler hapsediliyorsa, Doğu Türkistan’da işkencelere maruz kalınıyorsa, Afganistan’da, Pakistan’da, Kafkaslar’da kaos devam ediyorsa, Tunus ve Libya’da iç karışıklıklar devam ediyorsa Afrika’da açlık devam ediyorsa Keşmir ve Patani’de esaret hala devam ediyorsa,Mısır’da İhvan-ı Müslimin yok edilmeye çalışılıyorsa ve Suriye’de masum yavrular zehirleniyorsa, İslam ülkeleri birlik olup bir iç savaşı önleyemiyorlarsa bunun sebebi meydanın boş bırakılmasıdır.İşbirlikçi yönetimlerin kendi cellatlarına aşık bir hal sürdürmeleridir, ordularını dahi ırkçı emperyalizmin hizmetine sunmalarıdır.

Olanların asıl suçlusu;Filistin’de her türlü hak ihlalini gerçekleştiren, çocukları öldüren, hapse atan İsrail’e Cani demekten, Mali’de düzenledikleri operasyonlarla, savaş uçakları ve helikopteri ile ölüm kusan Fransa’ya zalim demekten, Irak’ta bir buçuk milyon müslümanın kanına giren Amerika’ya Katil demekten çekinen, hatta işgalci askerlerin sağsalim evlerine dönmeleri için dua eden işbirlikçi yönetimlerdir.

Filistin’de yahudilerin yılbaşı kabul ettikleri 4 Eylül gününde, gruplar halinde Mescidi Aksa’ya saldıracağı yönünde duyumlar alındığı söyleniyor.Allah muhafaza böyle bir olay gerçekleşirse halkı müslüman ülkelerin işbirlikçi yönetimleri acaba nasıl bir tavır sergileyecek?

Biz Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları olarak, İslam birliğini gerçekleştirme yolunda atılmayan adımların hiç birini kabul etmiyoruz. Avrupa Birliği Bakanlığı kuranlar, bu haçlı birliğine girmeyi dönülmez bir yol olarak görenler, İslam birliğine ömrünü adamış 54.Hükümetin Başbakanı merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yolunda olduğu iddiasında bulunamazlar.

Bizi toprağa gömüp üzerimize beton dökmeye çalışanlar bilsin ki; Bizi magmaya da koysalar oradan lav olur fışkırır, ‘Yeni Bir Dünya’yı kurarız.’’ diyen Necmettin Erbakan’lar,bu zulüm ve sömürü dünyasının yerine ‘Yeni ve Adil Bir Dünya’ kurma hedefine sahip çıkarak bu uğurda mücadeleye devam etmektedirler. Bizler Saadet Partisi Kadın Kolları olarak hak ve adaleti esas alan anlayışı ile gerçek bağımsızlık ve özgürlük hareketi olan Milli Görüş’ün yeryüzüne hâkim olması için, tüm gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz.

Basın açıklamamıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla.

 

 

Nagehan Gül Asiltürk

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı

 

12 Nis 2013

Gençlik Komisyonunun 28. İl Divanı

Sultanbeyli İlçe Kadın Kolları Gençlik Komisyonunun ev sahipliğinde 6 Nisan 2013 tarihinde il merkezinde gerçekleşen 28. İl Kadın Kolları Gençlik Komisyonu Divanı İl Gençlik Başkanı Kübra Koyun’un açılış konuşmaları ile başladı.

Konuşmasına Nisan Ayının önemine dikkat çekerek başlayan Kübra Koyun, “İçerisinde bulunduğumuz ay sevgililer sevgilisinin doğum ayıdır. ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.’ diyen MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V) ‘in ümmeti,1969 yılında “Önce Ahlak Ve Maneviyat ” diyerek yola çıkan Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın talebeleri olarak O’nu (s.a.v) anlamalı, ahlakını kuşanmalı, Ümmetin ve tüm insanlığın kurtuluşu için mücadelemize yardımın sadece Allah’tan (c.c) olduğunu bilerek gayretle devam etmeliyiz.” dedi.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Koyun konuşmasında, İsrail’in Filistin üzerine yaptığı saldırılardan Türkiye’den sözüm ona dilenen özre; terörden barış adı altında devam ettirilen sürece; milletin vekilleri dururken oluşturulan akil insanlar gurubuna yer verdi. Sözlerini “Milli Görüş, bir haykırıştır. Haykırışın adı hiç değişmedi. Dün de aynıydı, bugün de aynı!” diyerek bitirdi.

 

28. İl Kadın Kolları Gençlik Komisyonu divanına Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve Uluslar Arası Alimler Birliği Üyesi Sayın Abdulvahap Ekinci Bey konuşmacı olarak katıldı. Gençlerle bir araya gelen Ekinci, neden Saadet Partisi’nde görev yaptığımızı tarihten örnekler vererek anlattı. Konuşmasında Allah’ın gerçekten örnek olacak bir topluluk getireceğini ve bu topluluğun hak ve adalete dayalı bir dünya kuracağını dile getirdi. Milli Görüşçülerin azimle çalışmalarına devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ekinci, “Karşımda zamanın Nene Hatunlarını görüyorum. Siz önemlisiniz, kıymetlisiniz. Size çok iş düşüyor. Şu anda akan kan mazlumların kanıdır, eğer İSKİ’nin suyu olsaydı vanayı kapatırlardı! Mazlumların kanını durduracak olan Allah’ın izniyle siz Milli Görüşçülerdir.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

 

Divan, raporların takdimi ve müzakeresinin ardından İl Gençlik Başkanı Kübra Koyun’un değerlendirme konuşması ile son buldu.

06 Mar 2013

Fatih Gençlik Kollarımızdan Tanışma Çayı


Fatih Kadın Kolları Gençlik Komisyonumuzun hazırladığı “Tanışma Çayı” programımızda Erbakan Haftası değerlendirildi. Konuşmacı Çiğdem Atakan, Erbakan Hocamız, Milli Görüş ve Siyonizm’i anlatarak Saadet Partisi’nin önemine değindi. Zengin ikramlar eşliğinde hoş bir muhabbet ortamında Milli Görüş’ün önemi konuşuldu.Etkinlik sonunda Çiğdem hanım neye üfleyerek programı daha da güzelleştirdi. Tüm davetlilere 2013 Erbakan Haftası tanıtım malzemeleri dağıtıldı.

09 Kas 2012

Biz Varız Ve Geliyoruz

Saadet Partisi Gençlik Kolları Teşkilatları, bu Pazar, 11 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Gençlik ve Heyecan Şöleni’ne hazırlanıyor.

On yılda öldürülen heyecanı, biz diriltiyoruz! Türkiye’nin, materyalist Batıdan en büyük farkı genç nüfusu. Bu genç nüfusun özünü, muhteşem tarihine bağlayan hakikatini ise Milli Görüş gençliği oluşturuyor. Oysa Milli Görüş’ün siyasi hayata adım attığı 1970’lerde sıra sıra kavaklar gibi yeri göğü inleten Batıcı düşünce ve partilerin, şu anda bırakın gençliğini, partileri bile hayatta değil. Milli Görüş’ün yeşil ekin tarlaları gibi imanlı gençliği ise kırk yıldan bu yana “Türkiye’nin en büyük gücü” olmaya devam ediyor. İşte Saadet Partisi Gençlik Kolları Teşkilatları, bu Pazar, 11 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Gençlik ve Heyecan Şöleni’ne hazırlanıyor. Şölen ile ilgili detayları Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Aydın ile konuştuk:

Hemen hemen her sene düzenli olarak Gençlik Kollarımız böyle büyük bir programla bir araya gelerek heyecan alış verişinde bulunuyor. Saadet Partisi kurulduğundan itibaren öncesinde de Milli Görüş hareketinin siyasi partilerinin gençlik teşkilatları, Akıncılar ve MGV döneminde de bu programlar icra edilmeye gayret ediliyordu. Bu şöleni yapmaktaki asıl maksadımız; gençliğimizle bir araya gelmek. Kardeşler topluluğu olmanın verdiği bir güzellik bu. Şölen adı altında bir araya gelerek heyecanımızı tazeliyor ve heyecanımıza heyecan katıyoruz.

Bu şölenlerde ayrıca, bir sene boyunca yapılan çalışmaları, aksiyonları da taçlandırıyoruz ve kendimizi gözden geçiriyoruz. Aslında teşkilatımızın fotoğrafını çekiyoruz. Gençliği sahneye çıkarıyoruz. Şölenden sonraki dönemin daha heyecanlı, daha aktif ve daha verimli geçmesi gerektiğini vurguluyoruz. Zaten çok yüksek bir katılım bekliyoruz. Şu ana kadar aldığımız bilgiler 250 otobüs ve çok sayıda şahsi aracıyla gelecek bir mevcut söz konusu. Tabii buna Ankara il teşkilatımız da eklenince hayli yüksek bir katılım olmasını bekliyoruz. Anadolu Gösteri Merkezinden, Çankaya’ya kadar bütün bir Ankara Milli Görüş gençliğini ağırlayacak. Bu heyecanı salonlara sığdırmak mümkün değil elbette.

 

11.ayın 11.nde, saat 11.11’de Ankara’da…

Şölenimiz 11 Kasım 2012 tarihinde saat 11.11’de Ankara Anadolu Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tüm illerden gençlik kollarımızın teşkilat mensupları katılacak. Programımızın onur konuğu Genel Başkanımız, Müstakbel Başbakanımız Prof. Dr. Mustafa Kamalak olacaktır. Genel Başkanımızı çok sevdiği gençlerle buluşturmanın da ayrıca bahtiyarlığını yaşıyoruz. Programda birbirinden kıymetli sanatçılar, ezgi ve marşlarıyla gönüllerimizin ve kulaklarımızın pasını silecek ve coşkumuzu arttıracak.

Ömer Karaoğlu, Ammar Acarlıoğlu, Grup Genç, Umut Mürare ve Erkam bu sanatçılardan bazıları. Ayrıca derin manalar taşıyan ve heyecanı zirveye çıkaracak olan sinevizyon gösterilerimizle, gençlik kollarımızın il ve ilçe teşkilatlarının hazırladığı kısa tiyatral gösterilerle program daha da renkli geçecek. Tüm genç kardeşlerimizi Heyecan Şölenimize, hep birlikte bu heyecanı yaşamaya davet ediyoruz.

 

Milli görüş, çağı değiştirdi, çağlara damga vuracak!

Bugün çok net görüyoruz ki; ülke siyasetinin hatta dünya siyasetinin belirleyicisi direkt ve dolaylı yollardan olmak üzere Milli Görüş Hareketi olmuştur. Milli Görüş Hareketi, 1969’dan beri Türkiye’deki teşkilatları ve yurtdışındaki teşkilatlarıyla siyasetten ekonomiye, spordan medyaya ve müziğe varana kadar hemen hemen müspet her alanda şahsiyetler ve eserler ortaya koymuştur.

Milli Görüş Hareketinin Lideri Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Hocamız, milletimizin ve ümmetin yetiştirdiği mümtaz bir şahsiyet olarak tarihe damgasını vurmuştur. Herkes tarafından takdir edilen ve ardından dualar edilen bir lider olarak, yakın tarihimizin ve önümüzdeki dönemin dinamiği olarak karşımızda durmaktadır. Biz Milli Görüş Gençliği olarak, Merhum Liderimizin bir çağı açıp bir çağı kapattığını düşünüyoruz.

 

Şölenimiz, güzel günlerin habercisi..

Sınıf başkanından, sandık temsilcisine kadar her bir mensubumuz, kendisini hem manen hem de madden geliştirerek, nice fedakârlıklarla toplumda hayırlı hizmetlerin öncüsü olmaktadır. Hareketimiz, bu bakımdan geçmişte olduğu gibi temsil ettiği mana itibariyle de geleceğe de yön verecektir. Bu şölenle iddiamızı ve maksadımızı sahneye koymuş olacağız.

Bu şölen bu anlamda hareketin halen daha dinamik olduğunu ve kimsenin yes’e düşmeden, sabırla güzel günleri beklemesi gerektiğini gösterecektir. Varlığımız bu yönde de batıl zihniyetlere, milletimiz ve ümmet üzerinde çeşitli emelleri olanlara ve onların işbirlikçilerine de ayrıca korku salacaktır. Ümmete de bir umut olacaktır elbette.

 

Yeni dönem, gençliğimizin omuzlarında yükselecek!

İl il, çeşitli teşkilat çalışmaları vesilesiyle milletimizle sürekli bir araya geliyoruz. Gözlemlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla üç dönemdir iş başında olan zihniyetin kendisini temsil etmediğini artık milletimiz de görmüştür ama maalesef bunca tahribat ve yaradan sonra bunun değişmesine olan inancı da zayıflamıştır. İktidar ise, tıpkı tek partili dönemlerdeki gibi, adeta kendisi tek partiymiş gibi hareket ediyor. Bunun yanına meclisteki muhalefet boşluğu da eklenince milletimiz ne yapacağını şaşırmış durumda.

Ama bugüne kadar yaptığımız teşkilat çalışmalarında şunları çok net görmekteyiz ki; milletimiz Refah Partisi dönemini ve 54. Hükümeti çok özlüyor. Bunu sadece milletimiz değil Meclis de özlüyor.

Saadet Partimiz, yaş ortalaması itibariyle zaten en genç parti konumunda. Milli Görüş Hareketi tek hareket noktamız olmak suretiyle bu süreç her dönemde olduğu gibi gençlerin omuzlarında yükselecek. Gençlik, var gücüyle çalışarak milletimizin de özlediği muktedir iktidarı, yani selameti, nizamı, refahı, fazileti ve saadeti meclise taşıyacaktır.

 

Liderimizin emanet isteği: Heyecan!

Heyecan, Saadet gençliğinin çalışmalarında çok önemli. Çünkü heyecan; bize Merhum Liderimiz Erbakan Hocamızdan emanet kalan ve son anlarında bizden en çok istediği şey idi. Hatta o kadar mühimdir ki; üç kez tekrar ederek bunu ifade etmiştir. Liderimiz, bizden neden heyecan istedi bunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Toplumumuzun hassasiyetleri zayıflatılıyor. Yeryüzündeki zulüm ve sömürü arttıkça buna mukabil toplumun ifsadı da artmaktadır. İşte ülkemizde milletin görüşüne daha yakın iktidarlar vesilesiyle, milletimizin gazı alınmaktadır. Bir yandan da ekonomik buhranlar ve geçim sıkıntısı…

Kredi kartı borcunu düşünmekten, ay sonunu nasıl çıkarırım kaygısıyla, yeryüzünde yaşanan zulümleri nasıl durduracağını düşünemez hale getirilmiş bir millette heyecan da kalmadı. Neyin heyecanı? Yeryüzünde adil ve yeni bir dünya kurmanın heyecanı.

 

Yeni bir dünya kurmanın heyecanı biz de!

90’lı yıllarda bu heyecan ciddi manada yaşanmaktaydı. Ama şimdi kimsenin gündeminde böyle bir şey yok! Eskiden Filistin, Çeçenistan diye bir derdimiz vardı. İslam coğrafyasında bir zulüm, bir katliam meydana geldiğinde, Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz (SAV)’e hakaretler edildiğinde; millet sokaklara dökülüyordu. Şimdi ise… İşte bu heyecanı kaybettiğimizden bugün bu haldeyiz. Heyecanı bu anlamda diri tutmak zorundayız.

Şölenimize “Heyecan Şöleni” diyoruz. Çünkü bizde heyecanımızı kaybedersek, Allah muhafaza bu değerlere ve ideale sahip çıkacak ve bunları hâkim kılmak hususunda çalışacak kimse kalmayacaktır. İşte bu şölenle altını yeniden çizeceğiz ki: BİZ VARIZ ve GELİYORUZ!

29 Ara 2011

Ümraniye İlçemizden Deprem ve Yerel Yönetimler Semineri

Saadet Partisi Ümraniye İlçe Kadın Kolları “Deprem ve Yerel Yönetimler”konulu seminer düzenledi. Ihlamurkuyu mahalle lokalinde gerçekleştirilen programa başta ilçe yönetim kurulu üyeleri, baş müşahit ve müşahitler, mahalle sakinleri katıldı.

S6300015

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Taştan; bizler ümmetin dertleri ile dertleniyoruz, görevimiz olan tebliği her şart altında yapacağız diyerek teşkilatına inanç tazelemeyi anlatan kısa bir selamlama konuşması yaptı. Katılımcılara ilçe başkanının konuşması ardından 54.Hükümetin Başbakanı Prof.Dr.Necmeddin Erbakan ile alakalı sinevizyon gösterimi sunuldu.

S6300016

Ümraniye Belediyesinde bir dönem Başkan Yardımcılığı yapmış Hüseyin Oruç; Kentsel Dönüşüm Planı, 2B arazilerinin son durumu, ve Milli Görüş Belediyeciliğinde Ümraniyede gerçekleştirdikleri hizmetlerden bahsetti.

29 Ara 2011

Mahalli İdareler Başkanları Toplandı

Genel Başkan Yardımcısı ve Mahalli İdareler Başkanı İlyas TONGÜÇ’ün başkanlığında Mahalli İdareler komisyon üyeleri ve İl Mahalli idareler Başkanlığının katıldığı toplantıda; Saadet partisinin Mahalli idareler teşkilat çalışma programı ele alınarak, çalışmaların sonunda mahalli idareler başkanlarının yaptıkları çalışmalara ilişkin düzenli raporlar hazırlayarak sonuçlarının genel merkez mahalli idareler başkanlığına ulaştırılması ve bu raporlar doğrultusunda Mahalli idareler müdahale programının hazırlanacağını söylendi.

mahalli idareler

Toplantının açılışında konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mahalli İdareler Başkanı İlyas Tongüç, uzun bir aradan sonra gerçekleştirilen toplantının çok verimli ve faydalı neticeler vereceğine inandığını belirterek, ‘’ Mahalli idareler halka hizmet sunulmasında en önemli birimlerdir. Milli Görüş, uyguladığı efsane belediyecilik hizmetleriyle halkımızın gönlünde taht kurmuştur. Milli Görüş Belediyeciliğinden önce halkımız 3 Ç diye ifade ettiğimiz çöp, çamur ve çukur gibi sorunlarla boğuşuyordu. Milli görüş İktidara gelince bu sorunlar çok kısa sürede halledildiği gibi büyük projelerle kentlerimiz yaşanabilir hale getirildi. Biz yerel yönetimlerde halka hizmet hakka hizmettir düsturunu esas alarak ibadet aşkıyla çalıştık. Milli görüş dışındaki zihniyetler ise, birçok projelerinde hizmetten çok rantı esas aldılar. Bu rant hesapları yüzünden İstanbul başta olmak üzere bir çok kentimizin silueti bozulmaya başlamıştır.” dedi.

Mahalli İdareler Başkanları toplantısında Saadet Partisinin çalışma programının yanı sıra yerel yönetimlerde milli görüş belediyeciliğine ilişkin yeni bir vizyon oluşturulacağını belirten Tongüç, ‘’ Hazırlayacağımız vizyon projeleriyle 2014 yerel yönetim seçimlerinde halkımıza en iyi ve layık olduğu hizmetleri sunarak yeniden efsane milli görüş belediyeciliğini hakim kılacağız inşallah. Mahalli idareler başkanlığı olarak oluşturduğumuz komisyondaki arkadaşlarımızla uyum içerisinde bir ve bütün olarak çalışmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmayı tüm saadet partili mahalli idareler başkanları ve komisyonlarından bekliyoruz” dedi.

Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanları toplantısında Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç’ün konuşmasından sonra komisyon üyelerince çalışma programı, 1989-2009 yılları arasındaki seçimlerin analizleri ve milli görüşün vizyon projelerine ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplantının son bölümünde ise, Mahalli idareler Başkanlarına söz verilerek görüş ve önerileri ele alındı. Kapanış konuşmasını yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mahalli İdareler Başkanı İlyas Tongüç bundan sonra çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını ve 29 Mayıs tarihinde Saadet Partili Belediyelerin hizmetlerinin tanıtılacağı ‘’Yerel Yönetimler Bayramı’’nı gerçekleştireceklerini belirtti.

Partners Section:

free premium link generator depfilepremium link generator depfile free premium link generator depfiledep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilekeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generator