Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları
08 Mar 2013

Kadın; Bilmeyene Nefs, Bilene “Nefes”tir.

 Bazı sembolik tarihlerde kutlanan özel günlerin dikkat çekici tarafı, kominizmle yönetilen bölgeler ve de Avrupa ülkeleri oluşu ve algılanış şeklidir.

Batı dünyasının küresel hegemonyasının kadın ve aileye verdiği değer ve yer, hepimiz tarafından bilinmektedir. Anneler günü, babalar günü, sevgi günü, kadınlar günü, vb. niceleri.

Manevi değerlerden yoksun, aile oluşumundan bir haber olan modern dünyalarını, takvimde sadece bir yaprağa sığdırarak, adeta vicdanlarını rahatlatmaktadırlar.

Oysaki cinsiyet eşitliği batılı bir kavram olmasına rağmen, inancımızın yaklaşımıyla erkek ve kadın yaradılışta eşit, toplumdaki rol ve konumları farklı bireyler olarak asırlar öncesinde, tarihte yerini bulmaktadır.

İslam dininde kadının ikinci planda olduğu, küçümsendiği, söz sahibi olmadığı, sosyal hayatta göz ardı edilip saygınlığının yitirdiği gibi yakıştırmalar, dinimize ve mümin kadınımıza yapılan haksız ithamlardır.

Toplumumuzda örf ve adetlerimizde ana (kadın) demek, şefkat, merhamet, karşılıksız sevgi, fedakârlığın sembolü, onsuz hayatın, neslin, mümkün olmadığı canandır.

Dinimiz de ise, insan eşref i mahlûk olarak nitelendirirken, kadın veya erkek ayırımı yapmamaktadır.

Yaradan ibadet, inanç, emir ve yasaklarında, iki tarafı da eşit olarak muhatap görmektedir hitaplarında.

İslam’ın ilk günlerinden itibaren hanımlar ayet ve hadisler ışığında koruma altına alınarak toplum ve sosyal yaşamında, özelliklede ailenin yapısında hak ettiği DEĞERİ ve YERİ bulmaktadır.

Kendi kişiliğimizi inşa etmekte tek referansımız dinimizdir. Kimsenin lütfüne, ikramına ihtiyacımız yoktur.

Mensubu olduğumuz değerler bizim selametimizin, kurtuluşumuzun, bu dünyada da, ahirette de yegâne anahtarlarıdır.

Saçının bir teli dahi sakınılan kadının, toplumumuzda ve dünya üzerinde uğradığı haksızlıklar, karşılaştığı manevi ve fiziksel mağduriyetler, ancak dinimizin yaklaşımlarıyla alt edilebilinir biiznillah.

Bizlerin, inandığı gibi yaşayabilme, öğrenim görme, toplumdaki statüsünü, kimliğini, siyasetteki bilinçli dik duruşunu ve haklarına sahip olabilmedeki gayretini küçümsemeye ve yok saymaya, kimsenin hakkı yoktur…

Hemcinslerim diri diri gömülürken, onları toprağın altından çıkarıp, ayaklarının altına CENNETİ seren bir dinin mensubu olmakla, şeref bulmaktayız

19 Kas 2012

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları 115. Divan Toplantısını Gerçekleştirdi.

İl Kadın Kolları Ekim Ayı Divan Toplantısı, Sancaktepe Kadın Kolları’nın ev sahipliğinde, İl Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk’ün açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında ülke ve dünya gündemine ilişkin bir çok konuya değinen Asiltürk, gündemin çok hızlı değiştiğine, süreçlerin fevkalade hızlı işlediğine dikkat çekerek ülkemizde değişmeyen gündemin terör ,manevi tahribat ve geçim derdi olduğunu ifade etti.

Türkiye de “kürt sorunu” olmadığını meselenin kardeşlik meselesi olduğunun bilinmesi gerektiğini , dış ve şer güçlerin “ kürt meselesi” olarak isimlendirdiği bu ayrıştırıcı tariflerin kutuplaşmaya hizmet ettiğini belirten Asiltürk, tüm bu gelişmelerin aslında Büyük İsrail’i kurmaya yönelik olduğunu ,Türkiye nin hala dostunu ve düşmanını seçememiş , hala uluslararası alanda hangi birliklerin içinde yer alacağını tesbit edememiş, menfaatlerini göremeyen bir ülke konumunda olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında, Türkiye de 51 bin milyonerin olduğunu ifade eden Asiltürk, Başbakan’a seslenerek Türkiye‘de kaç milyon açlık sınırında yaşayan insan, kaç milyon asgari ücterli var , birde bunların sayısını hesabedin dedi. 2013 bütçesinin 53 milyarının faiz ödemelerine ayrıldığını, bunun Türkiye için bir felaket olduğunu belirtti.

Suriye‘de gelişen olaylar karşısında Türkiye nin yanlış bir oyunun parçası olmaya çalıştığını vurgulayarak, Suriye muhalefetinin başına bir Hristiyan’ın seçilmiş olmasını da ibretle karşıladıklarını ifade etti. Suriye’de iki taraftan da ölenler Müslümanlar, fakat oyunu idare edenler başkaları diyerek, bunun fevkalade üzücü bir durum olduğuna dikkat çekti.

Bu kötü gidişin değişmesi için 2014 yerel seçimlerinin büyük bir fırsat olduğunu belirten Asiltürk, Saadet Partimizin Genel Merkez bünyesindeki gayretli çalışmalarının tüm teşkilatlarımızca sahaya yansıtılması gerektiğini ifade etti.

Ekim ayı raporlarının değerlendirildiği ve İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç’un Teşkilat Eğitimi sunumunun yer aldığı divanda, İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer’de toplantıya katılarak siyasi gündemi değerlendiren bir konuşma yaptı.

Bahçelievler ilçesinden AKP’den 5, Başakşehir HHP’den 2, GOP AKP’den 1, Sultangazi AKP’den 1, CHP den’2, Ümraniye AKP’den 1 iltihakın gerçekleştiği 115. İl Kadın Kolları Divanı, İl Kadın Kolları Başkanı’nın kapanış konuşmaları ile sona erdi.

 

17 May 2012

Uluslar Arası Aile Haftası’nda Aile Kurumunu Zaafa Uğratan Tehlikelere Dikkat Çekildi

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları 17 Mayıs Perşembe Günü “Uluslar Arası Aile Haftası münasebetiyle” biaraya geldi. Fatih Saraçhane Parkı’nda düzenlenen basın açıklmasında İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk, aile kurumunu zaafa uğratan tehlikelere dikkat çekti.

 Malumunuzdur ki aile kurumunun zaafiyete uğraması toplum ve devlet için büyük tehdit oluşturmaktadır. Sağlıklı bir toplum ancak güçlü ve huzurlu aileler tarafından tesis edilebilir. Aile, bir milleti millet yapan milli ve manevi değerlerin, gelenek ve göreneklerin öğrenildiği bir okuldur diyen Asiltürk, toplumun temelini aile oluştururken, ailenin temelini ise “anne” olarak kadınlar oluşturur dedi. Kadınlarımızın şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığı, aile bireylerinin ırkçı emperyalist sistemin kölesi haline getirildiği, borçlanarak tüketme ve israf kültürünün teşvik edildiği bir ortamda toplumumuzun sağlıklı gelişmesinden söz edilemezyeceğini ifade etti.

Medyadaki tekelleşme ve yabancı firmaların medya üzerindeki denetimlerinin artması endişe verici olduğunu beliretn Asiltürk, milli olmayan medya kuruluşları toplumun manevi-ahlaki değerlerini tahrip etmekte ve aile bağlarını zayıflatmaktadır dedi. Buradan halkımıza çağrıda bulunuyoruz; her türlü yazılı ve görsel medyanın, aile hayatını hiçe sayan ahlaki değerleri erozyona uğratan, medeniyet değerlerimizi küçültücü ve tahrif edici, rezalet denilecek nitelikteki yayınları için halkı RTÜK’ü ve ilgili kurumları aramaya ve uyarmaya çağırdı.

Toplumun temel kurumu olan ailenin korunması amacıyla, Milli Güvenlik kurulu gibi bir “Aile, Çocuk Ve Kadınları Koruma Yüksek Kurulu” kurulmalıdır. Zinanın suç olmaktan çıkartılması, batı toplumlarında ailenin yok olmasının en önemli etkenlerinden birisidir.Saadet Partli Kadınlar olarak, bu sebeple zina suç kapsamına alınmalısını istiyoruz dedi.

Ahlaki ve manevi değerlere bağlı milletlerin büyük medeniyetler kurduklarına, bu değerlerden uzaklaşanların ise güçlerini yitirdiklerine tarih şahittir diyen Asiltürk, “Yaşanabilir Bir Türkiye” “Yeniden büyük Türkiye” ve “Yeni Bir Dünya”nın ancak ahlak, maneviyat ve adil bir düzen temeli üzerinde kurulacağına inanıyor, ülkemizin güçlü ve saadetli ailelerden ve bireylerden oluşmasını dilediklerini belirtti.

 

Basın Açıklamasının Tam Metni

Kıymetli basın mensupları, değerli halkımız;

Bugün burada, 15–21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Uluslararası Aile Haftası” münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Ülkemizde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği bu özel hafta vesilesiyle tüm ailelerimizin bu önemli haftasını kutluyoruz.

Bu sizlerle paylaşmak istediğimiz başlıklar, kuru mesajlardan ziyade bu hafta münasebetiyle, aile kurumumuzu zaafa uğratan tehlikelere dikkat çekmektir.

Malumunuzdur ki aile kurumunun zaafiyete uğraması toplum ve devlet için büyük tehdit oluşturmaktadır. Sağlıklı bir toplum ancak güçlü ve huzurlu aileler tarafından tesis edilebilir. Aile, bir milleti millet yapan milli ve manevi değerlerin, gelenek ve göreneklerin öğrenildiği bir okuldur. Medeniyetimizde aile merkez nokta, referans noktasıdır ve sosyal sorumlulukları hayata geçirmeyi üstlenmiş bir kurumdur. Bu kurumun temeli “sizin en hayırlınız, ailenize en hayırlı olanınızdır” sözü ile kurulur. Toplumun temelini aile oluştururken, ailenin temelini ise “anne” olarak kadınlar oluşturur. Kadınlarımızın şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığı, aile bireylerinin ırkçı emperyalist sistemin kölesi haline getirildiği, borçlanarak tüketme ve israf kültürünün teşvik edildiği bir ortamda toplumumuzun sağlıklı gelişmesinden söz edilemez.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre AKP iktidara geldiğinden beri boşanma oranlarında %24 artış olmuştur. 2011 yılının Temmuz-Ağustos -Eylül ayı olan üçüncü çeyreğinde 25 bin 858 çift boşanmış, bir önceki yılın tarih aralığına göre %4.2 artış görülmüştür. Boşanma dilekçelerinde geçimsizlik, ekonomik sıkıntı, işsizlik, zina gibi etkenler yer alırken, sosyal paylaşım ağları dahi etkenler arasına girmiştir. Her iki gençten birinin işsiz olduğu kadının iktisadi bakımdan erkeğe bağlı olduğu ve boşanmanın zor olduğu bir bölge olan Diyarbakır’da son 10 yılda boşanma oranlarında %102 artış görülmesi düşündürücüdür. Boşanmaların, aile huzursuzluğunun intiharlara yol açtığı, hatta uyuşturucu kullanımını dahi artırdığı rakamlarla görülmektedir.

TÜİK verilerine göre son 8 yılda ülke genelinde intihar oranları %52 artarken, Güneydoğu’da %88’lik bir artış gerçekleşmiştir. Hatta zekâtını alamadığı için açlıktan ve sefaletten bunalan 26 yaşındaki genç annenin intiharına şahit oluyoruz. Yine yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde 1 milyon 141 bin 300 kişi tek kişilik hane halkını oluşturmaktadır.

Bugün Türkiye’de hane halkının %43’ü yoksuldur. Türkiye OECD ülkeleri içinde üniversite mezunu işsizlerin en çok olduğu ülkeler arasındadır. Aile ekonomik açıdan yoksul bırakılırken manevi değerlerinden de yoksun kalmıştır. Bahis oyunları adı altında kumar, devlet eliyle teşvik edilmektedir. Geçim zorluğu yüzünden, kısa yoldan para kazanmak için kızının küpesini satıp bahis oyunlarına yatıran babalar, çantasında bahis oyunu kuponu taşıyan öğrenciler ve bahis oyunları yüzünden boşanan çiftlerin sayılarının artması ile ailelerimiz için bu oyunlar açık bir tehdit halini almıştır.

2004 yılında ilk yasal bahis oyunu şirketi sektöre girmiş, bugün Türkiye bahis oyunlarında dünya üçüncüsü konumuna gelmiştir. Her hafta 3,5 milyon kişinin bahis oynadığı ülkemizde, bu sektörü ellerinde bulunduranların iştahı kabarırken, sanal bahis oyunları evleri kumarhaneye çevirmiştir.

Medyadaki tekelleşme ve yabancı firmaların medya üzerindeki denetimlerinin artması endişe vermekte, milli olmayan medya kuruluşları toplumun manevi-ahlaki değerlerini tahrip etmekte ve aile bağlarını zayıflatmaktadır. Buradan halkımıza çağrıda bulunuyoruz; her türlü yazılı ve görsel medyanın, aile hayatını hiçe sayan ahlaki değerleri erozyona uğratan, medeniyet değerlerimizi küçültücü ve tahrif edici, rezalet denilecek nitelikteki yayınları için RTÜK’ü ve ilgili kurumları arayalım, uyarılarımızı yapalım. Elbette fikir hürriyeti, basın hürriyeti vardır ve korunacaktır. Ancak toplumu menfi yönde etkileyen ahlaki ve manevi değerlerin yok edilmesine göz yumulamaz. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklarımızda, yabancı eş cinsellerin nikâh törenlerine şahit oluyor, limanlarımızda yüzlerce eşcinseli ağırlıyoruz. İster yönelim, ister eğilim, ister tercih olarak tanımlansın, sonuçta eşcinselliğin normal bir davranış gibi algılatılması ve özendirilmesi, özellikle televizyon yayınları ile teşvik edilmesi kabul edilemez. Ülkemizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden Cemil Meriç “televizyon; batının fuhşiyatını haremimize soktuğu şeytani bir oyuncağıdır” demiştir. Elbette her türlü iletişim aracı olması gerektiği gibi insanımızın hizmetine sunulmalı ve inancımıza ters olmayan yayın politikaları desteklenmelidir. Ancak televizyon dizilerinde insanımızın bilinçaltına empoze edilen çarpık ilişkiler yumağında boğulmuş karakterler, gençlerimizin olumsuz etkilenmelerine sebep oluyor ve bu da aile kurumunu yıkıcı bir boyut alıyor.

2002 yılında 1 saatte işlenen suçlar artık dakikada işlenir hale gelmiştir. Her 39 saniyede bir suç işlenmektedir. RTÜK Başkanı dahi son yıllarda artan şiddet olaylarının arka planında televizyon kanallarının olduğunu, yayınların ahlaki ilkeleri zorladığını belirtmiştir. Ne yazık ki çocuklarımıza 14 yaşına kadar onbinlerce cinayet ve cinsellikle ilgili sahneler izlettirilmektedir. Fuhuş ve uyuşturucunun ilköğretim çağına kadar indiğini üzülerek görüyoruz. Gençlik haftasının kutlanacağı bu günlerde yarının anne babaları olan günümüz gençliği ise bireyselleşme ve yabancılaşma süreçleri sonucunda kimlik arayışı içinde olan bir nitelik göstermekte ve aile ve toplum merkezli olma niteliğini kaybetmektedir. İnsan ömrünün en verimli dönemi olan gençlik çağı ise popüler-kapitalist kültür tarafından oyun ve eğlence çağı olarak empoze edilmektedir. Gençlerin büyük çoğunluğu sanal ortamlarda vakit geçirerek gerçek yaşamdan ve hayatın gerçeklerinden uzaklaşmaktadır. Bir ilimizin emniyet müdürü “Kültür Parkta her çalının altı yatak odası gibi” diyerek içinde bulunduğumuz çürümüşlüğü gözler önüne sermiştir. Üzülerek belirtmeliyiz ki Tanzimatla başlayan Osmanlı’nın yıkılmasına kadar süren ve halen devam eden batılılaşma hastalığı ve batıcı zihniyet asırlarca dünyaya adalet ve huzur dağıtmış medeniyetin torunlarını tanınmaz hale getirmiştir. Oysa aile bahçesinde tomurcuklanan ve açan, toplumda filizlenen ve devletin himayesinde sosyal sorumluluk mevkiine gelen gençlerimize aile-toplum-devlet olarak sahip çıkmalı, toplumla gençlik arasındaki kopukluğu gidermeliyiz.

Ülkemizin gençleri meslek sahibi, iş sahibi, istikbale umutla bakan, yüksek idealler peşinde koşan, sadece kendinin değil başkalarının da kurtuluşu için uğraşan mücadele eden gençler olmalıdır.

2011 yılında kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, aile kurumunu güçlendirmeyi, kadınlarımızı ve aile bireylerini şiddetten korumak için güçlü bir kalkan oluşturmayı hedefliyor ise AB Uyum Süreci çerçevesinde ülkemize dayatılan medeniyet değerlerimize aykırı ev ödevlerini yapmak yerine kendi çözüm yollarını oluşturmalı ve bu milletimizin kendi gerçekleri üzerine plan ve projeler oluşturmalıdır.

Toplumun temel kurumu olan ailenin korunması amacıyla, Milli Güvenlik kurulu gibi bir “Aile, Çocuk Ve Kadınları Koruma Yüksek Kurulu” kurulmalıdır.

Zinanın suç olmaktan çıkartılması, batı toplumlarında ailenin yok olmasının en önemli etkenlerinden birisidir. Bu sebeple zina suç kapsamına alınmalıdır.

Gençler için mutlu evlilik kurma ve bunu sürdürme yollarına dair psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlanmalı, eşlerin birbirlerine karşı vazife ve sorumlulukları öğretilmelidir.

Her aileye eğitim ve çocuk yetiştirmeye yönelik destekler verilmeli ve basın kuruluşlarının bu yönde yayın yapmaları sağlanmalıdır.

Hanımların ve çocukların maddi manevi gelişimi ve aile idaresi konusunda eğitici programlar organize edilmelidir.

İnternetin ahlaki değerleri tahrip eden yayınları engellenmeli internet cafeler birer eğitim ve bilgi edinme mekânları haline getirilmelidir.

Evlenme kolaylaştırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca insanımıza, çekirdek aile yerine toplumu ayakta tutan dinamiklerden olan “Büyük Aile” nin özendirilmesi de gerekmektedir.

Aile bağlarını güçlendirecek TV programları ve filmler hazırlanmalıdır. Maddi ve manevi açıdan bizlere önderlik etmiş, yaşantıları ile örnek olmuş annelerimizin hayatları kitaplaştırılmalıdır.

Bugünün ve yarının annelerinin yaşam alanlarını daraltan bütün yasaklar kaldırılmalıdır.

Aile danışma merkezleri kurulmalı, bu merkezler aile bireylerinin psikolojik sorunlarının çözümünde aktif rol oynamalıdır.

Irkçı mihrakların bilinçli bir şekilde oluşturduğu “baskı altında ezilen” Müslüman kadın imajı değiştirilmeli, inanç sistemimizin kadınlara verdiği değere, öneme ve önceliğe dikkat çekilmelidir.

Ayrıca toplumun hiçbir ferdinin maddi sıkıntılar yüzünden zorda kalıp istenmeyen işler yapmaması için gerekli tedbirler alınmalı, düzenlemeler yapılmalıdır.

En önemlisi de sosyal adalet ile ilgili düzenlemeler yapılarak fertlerin ve toplumun onurlu, standartları yüksek ve temiz bir hayat sürmeleri sağlanmalıdır.

Asgari ücretten vergi alınmamalı, dar gelirli aile fertlerinin eğitimi desteklenmeli ve okuyan çocuklara burs sağlanmalıdır.

Devlet bütçesi ihtiyaç sahiplerine her türlü sosyal yardımı sağlayacak şekilde planlanmalıdır.

Bizler Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları olarak hükümete acilen aile ve toplum saadetini sağlamaya yönelik önlemler alması çağrısında bulunuyoruz. Konya il teşkilatımızın başlattığı Aileyi parçalayan en önemli nedenlerden olan Zinanın tekrar suç kapsamına alınması amaçlı imza kampanyasına bizlerde İstanbul İl kadın kolları olarak imzalarımızla desteklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Ahlaki ve manevi değerlere bağlı milletlerin büyük medeniyetler kurduklarına, bu değerlerden uzaklaşanların ise güçlerini yitirdiklerine tarih şahittir. “Yaşanabilir Bir Türkiye” “Yeniden büyük Türkiye” ve “Yeni Bir Dünya”nın ancak ahlak, maneviyat ve adil bir düzen temeli üzerinde kurulacağına inanıyor, ülkemizin güçlü ve saadetli ailelerden ve bireylerden oluşmasını diliyoruz.

Saadet Partisi İl Kadın Kolları

 

 

 

 

 

 

30 Mar 2012

Pozitif Ayrımcılık İstiyoruz

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan Pembe Metrobüs önerisi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine sunumunun ardından imza kampanyası halka indi.

Fatih İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Komisyonu da imza kampanyasını yürütmek için ilçenin birçok noktasına standlar kurarak vatandaşlardan imza topluyor. Milletimizin onayına sunuyoruz diyen Kadın Kolu üyeleri, pozitif ayrımcılık kapsamında değerlendirileceğini ümit ediyor ve uygulamaya geçileceğine inanıyoruz dediler.

 

27 Mar 2012

Pembe Metrobüs İmza Kampanyası

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı geçen ay gündeme getirdiği Pembe Metrobüs önerisini İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine sunmasının ardından imza kampanyası ile halka indi.

Şirinevler Meydanı’nda imza kampanyasının startını bir basın açıklaması ile veren İl Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk, “Bu talebimiz hem yazılı hem de görsel medyada çok tartışıldı. İnternet haber sitelerinde hakkında en çok yorum yapılan haberlerin başında geldi. Bizler her yapılan yorumu dikkatle okuduk ve notlarımızı aldık. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isteriz ki toplumumuzun büyük çoğunluğu bu teklife sahip çıkmıştır.” dedi.

26 Mart Pazartesi ila 1 Nisan Pazar günleri arasında metrobüs duraklarında yapılacak olan imza kampanyası hakkında konuşan İl Kadın Kolları Başkanı, tüm İstanbulluları kampanyaya destek vermeye çağırdı.

“Adına bakanlık kurup, hayat şartlarının kendilerine dayattığı, maddi- manevi zorlukları hafifletmeye çalıştığımız kadınlarımız için, İstanbul’da yapılacak bu uygulama 2010 yılında yapılan referandumun ruhuna da uygun olarak “pozitif ayrımcılık” yaklaşımı olarak eminiz ki toplumun bütün kesimleri tarafından desteklenmelidir.” şeklinde konuşan Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk’ün basın açıklaması üzerinde “Kadınlar için Pembe Metrobüs İstiyoruz” yazan pembe balonların halka dağıtılmasıyla son buldu.

Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk’ün basın açıklamasının tam metni:

Pembe Metrobüs için imza kampanyası

Sayın Basın Mensupları,

Kamuoyu tarafından da yakından takip edildiği gibi Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak 20 Şubat’ta yaptığımız basın açıklaması ile metrobüs hattında “Pembe Metrobüs” talebimizi bütün Türkiye’ye duyurmuştuk.

Bu talebimiz hem yazılı hem de görsel medyada çok tartışıldı. İnternet haber sitelerinde hakkında en çok yorum yapılan haberlerin başında geldi. Bizler her yapılan yorumu dikkatle okuduk ve notlarımızı aldık. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isteriz ki toplumumuzun büyük çoğunluğu bu teklife sahip çıkmıştır.

Ayrıca bu açıklama sonrası bizimle irtibata geçen sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, teklifimize olan desteklerini ifade ederek, bu teklifin hayat bulması adına her türlü yardıma hazır olduklarını belirterek bu uygulamaya olan susamışlığı ortaya koymuş oldular.

Yine o açıklamamızda vurguladığımız şekliyle Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimiz, bu talebimizi 12 Mart 2012 tarihinde toplanan büyükşehir belediyesi meclisinin gündemine taşıdılar ve teklif haline getirerek meclis başkanlığına sundular ve bu teklifimiz oy çokluğu ile başkanlık makamına sevkedildi.

Sevgili İstanbullular,

Gelinen nokta itibari ile bu konuyu milletimizin onayına sunmak ve birebir desteğini alabilmek adına imza kampanyamızı bugün itibari ile başlatmış bulunuyoruz. İmza kampanyamız bugün başlayacak ve 1 Nisan tarihine kadar devam edecektir. O tarihe kadar 15.30–19.00 saatleri arasında Altunizade, Avcılar, Beşyol, Cevizlibağ, Eyüp, İncirli, Kadıköy, Mecidiyeköy, Merter, Okmeydanı, Şirinevler ve Zincirlikuyu ve İstanbul’un muhtelif noktalarında, metrobüs duraklarında imza formları vatandaşlarımıza sunulacak ve toplanan imzalar Büyükşehir belediye başkanlığına teslim edilecektir.

Bir kere daha hatırlatmak isteriz ki, bu teklifi ideolojik yaklaşım içinde değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Adına bakanlık kurup, hayat şartlarının kendilerine dayattığı, maddi- manevi zorlukları hafifletmeye çalıştığımız kadınlarımız için, İstanbul’da yapılacak bu uygulama 2010 yılında yapılan referandumun ruhuna da uygun olarak “pozitif ayrımcılık” yaklaşımı olarak eminiz ki toplumun bütün kesimleri tarafından desteklenmelidir.

Dünya teknoloji gücünü elinde bulunduran Japonya’da bile bu tür bir uygulama olması bu konunun ideolojik yaklaşımlarla açıklanmayacak kadar önemli bir toplumsal gereksinim olduğunu ortaya koymaktadır. Rusya’da, Meksika’da ve bazı Avrupa ülkelerinde de yapılan bu uygulama için ülkemizde geç bile kalınmıştır.

Her 3-4 araçtan sonra 1 adet pembe renkli metrobüsün sefere konulması kadınlarımızın olumsuz seyahat koşullarını, asgariye indirecek ve huzurlu bir yolculuk etme imkanı sağlayacaktır.

Bütün vatandaşlarımızı bir kere daha bu teklife sahip çıkmaya çağırıyoruz. Demokrasilerin vazgeçilmez kuralı olan halkın seçtiklerini denetleyebilmesi gerçeği bugün de başvurulması gereken ana dayanak noktasıdır. Toplanacak imzaların da bu bağlamda değerlendirilme zorunluluğu vardır. Bu imzalar bir anlamda halkın yönetime katılımı anlamı taşır. Sorumluluk mevkiinde bulunan yöneticilerden beklenen bu imzaları dikkate almak ve gereğini yapmaktır.

Açıklamamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyor çalışmalarımızda başarılar diliyoruz.

Nagehan Gül Asiltürk

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı

 

06 Mar 2012

Erbakan’ı Anma Fotoğraf Sergileri Devam Ediyor

DSCI0100Saadet Partisi Pendik İlçe Kadın Kolları, Erbakan Haftası Etkinlikleri’ne hız kesmeden devam ediyor.

Milli Görüş Lideri Merhum Erbakan’ı vefatının 1.yıldönümünde fotoğraf sergisi açan Kadın Kolları üyeleri soğuk havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın siyasi hamlelerinin fotoğraflarının da yer aldığı çalışmanın yanısıra vatandaşlara broşür ve lokum dağıtımı da yapıldı.

 

DSCI0086

DSCI0102

03 Mar 2012

Bahçelievler İlçemiz Divan Toplantısını Gerçekleştirdi

ALIM4747Saadet Partisi Bahçelievler İlçe Kadın Kolları Şubat ayı ilçe divan toplantısını ilçe merkezinde mahalle temsilcileri ve müşahitlerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda aylık faaliyetlerin değerlendirilmesi gündem maddesinden sonra konuşan Kadın Kolları Başkanı Fatma Okumuş, Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütürken vefat eden Erbakan’ın hayatı ve mücadelelerinden bahsetti. 1951 ylında Almanya’nın Aachen Teknik Üniversitesi’nde ilmi araştırmalar yapmak üzerine gittikten sonraki sürecin bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Ülkesinde döndükten sonra sanayileşme adına yaptığı hizmetler ve daha sonra siyasi hayata atılması gibi bir çok konuya değinen Okumuş, Hocamız önüne konulan engellere, baskılara, darbelere karşı ferasetli ve sonsuz bir sebat göstererek bizlere örnek olacak bir duruş sergilemiştir dedi.

10 Oca 2012

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Ziyaret Edildi

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezini ziyaret etti. İl Başkan Yardımcısı Ebrar Bezci, Stk Birim Başkanı Özlem Serenli ve İl Yönetim Kurulu üyesi Pakize Yüzbaşığlu’nun bulunduğu heyeti Vakıf Başkanı Aslı Davaz ve yönetim kurulu üyelerinden Doç. Dr. Tuba Çavdar Karatepe karşıladı.

STK_014

Aslı Davaz, vakfın bünyesi ve çalışmalarından bahsederken şunları dile getirdi. Kadın Kütüphanesi’nin 22 yılda kadın konusundaki belgelerden oluşan ilk ve en büyük koleksiyonu oluşturması, ülkemiz açısından çok önemli bir kazanımdır. Bu koleksiyon kitap, arşiv, süreli yayınlar, efemeralar, 22 yıllık basın taramasından oluşan gazete kupürleri, kadın örgütleri koleksiyonu, özel arşiv koleksiyonu, görsel koleksiyonlar (kartpostal, afiş, fotoğraf, dia, video, kaset) ve sanatçı, yazar ve siyasetçi kadınların biyografik dosyalarından oluşmaktadır.

İl Yönetim Kurulu üyesi Pakize Yüzbaşıoğlu bu kütüphanenin ülkemizdeki konumunu merak ettiklerini dile getirdi. Vakfın Başkanı Avaz,uluslar arası saygınlığı bizim ülkemizden daha fazla diyerek,burada bulunan eserlerin bağış olduğunu,en büyük eksikliklerinin ise saklama hususunda yaşadığımız teknik ve maddi imkansızlıklar oluyor dedi.

Saadet Partisi Kadın Kolları’nın dayatılan gündem dışında da çalışmalar yaptığı belirtilmiş ve 2010 yılında Medeniyetimizde Kadın konulu konferans hakkında bilgi verilmiştir.

09 Kas 2011

Bahçelievler’de Bayram Coşkusu

Saadet Partisi Bahcelievler Kadın Kolları Kurban Bayramı öncesinde minik kalpleri fethetti.İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi çocukları ve annelerini ilçe merkezinde ağırlayarak bayramlık kıyafetler armağan etti.

14

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Okumuş son günlerde yaşanan terör olaylarına ve kardeşliğin önemine vurgu yaptı.

9

Milli Görüş Lideri Prof.Dr.Necmeddin Erbakan’ın “Bir milletin asıl gücü tankı tüfeği değil,imanlı ve şuurlu evlatlarıdır”sözünü hatırlatarak neslimiz üzerinde oynanan oyunlara dikakt etmemiz gerekir.Çizgi filmler,reklamlar,oyuncaklar bunların hepsinde beyinlerine ve ahlaki değerlerine yönelik ince saldırılar vardır diyerek aileleri uyanık olmaya davet etti.Saadet Partimizin tek çatı olduğunu belirterek er yada geç gelinecek adres burasıdır dedi.İslam Birliği’nin harekete geçirilmesi ile kardeşlik bağlarımız dahada güçlenecektir.Katılımcılara Milli Görüş Lideri Erbakan’ın “İç Meselelerimiz ile alakalı sinevizyon izletildi.

11

Çocuklar bizim en kıymetlilerimiz diyerek emeği geçen hayırseverlere ve yönetim kurulu üylerine herkese teşekkür eden Okumuş,70 çocuk için hazırlanan hediye paketlerini onlara takdim etti.

07 Eyl 2010

Eşler arasında kavgalar kaçınılmaz mı? 2

Eşler, ayrı görüş ve düşünce içinde olduklarını kabullenerek evlenmelidirler. Bu nedenle zaman zaman olabilecek ‘farklılıkları’ kabullenmek zorundadırlar. Hayat, hiçbir zaman güllük gülistanlık değildir. Evlilikler de öyledir.

esler-arasinda-kavgalar-kacinilmaz-mi-2-medium-0* Tartışmalarda kişiliğinizi değil, problemleri tartışın. Ses tonunuzu alçaltarak konuşun.

* Telefonda tartışmaya kalkmayın. Yüz yüze olmadığınızdan telefon kavgayı körükler.

* Tartışırken birbirinizin sözünü kesmeyin. Karşılık verme yerine soru sorarak karşınızdakinden açıklama bekleyin.

* Dürüst, seviyeli ve bilinçli tartışmaların size yararlar sağlayacağını bilin.

* Asıl korkulması gerekenin, iletişimsizlik olduğunu hiçbir zaman unutmayın.

* Eşiniz kızgınken, siz sakin olun. Biriniz ateşken diğeriniz su olun.

* Tartışmalarda ne denli ısrarcı olursanız, eşiniz de o denli ısrar eder ve size karşı çıkar.

Mizahın birçok evliliği kurtardığını bilin!
* Her konuda savunmaya geçmeyin. Hayatî olmayan sorunları kabul edin.

* Karı-koca ilişkilerinde ‘mizah’ın birçok evliliği kurtardığını bilin. Gülümseten sözler, işi kavgadan çıkarır; tartışmanıza yapıcı yaklaşım sağlar.

* Evliliğinize ve normal tartışmalarınıza ailelerinizi karıştırmayın.

* Karı-koca ilişkilerinde sorunlar tek taraflı olmaz. Sorunlar tartışılırken kimse kendini haklı görmesin.

* Tartışmalarınızı, öfkenizi tatmin edip üstünlük sağlamak için değil, sorunlarınızı çözmek için yapın.

* Sorunlarınızı kendiniz çözemiyorsanız; sözü dinlenir, objektif, ehil birinden yardım isteyin.

Sorunlarınızı biriktirmeyin!
* Sorunlarınızı içinize atıp biriktirmeyin. Sakin zamanda çay ve meşrubat gibi ikramlardan sonra konuşun. Çözümlenmeyen sorunlar, zamanın geçmesiyle beslenerek büyürler.

* Her tartışmanın altında bastırılmış bir istek vardır. Bu gizli duygunun ne olduğunu öğrenin.

* En ciddi problemin konuşmamak ve sorunları devamlı içe atmak olduğunu bilin.

* Konuşabilmek ve seviyeli tartışabilmek için özel bir çaba gösterin.

* Kendinizi eşinizin yerine koyarak “empati” yapın. Birbirinizi yargılayıp suçlamadan önce, anlaşmazlık konusuna bir de eşinizin penceresinden bakmayı deneyin.

* Tartışırken kelimeler üzerinde durmayın. Konunun dışına çıkmayın, genelleme yapmayın. Tartışmalarınız münakaşaya dönüşüyorsa, bir bahane bulup kesin.

* Eşinizin yerine konuşmayın. Bırakın, kendi düşüncesini kendisi söylesin.

* Duygularınızı, kızgınlıklarınızı konuşarak dile getirin; ters davranışlarda bulunmayın. Davranışlarınızı kaş çatarak, surat asarak, elinizdekini atarak, kapı çarparak sergilemeyin.

Yalnız erkeklerin dikkat edeceği ilkeler
* Hanımınızın en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında, dertleşme ve paylaşmanın geldiğini unutmayın.

* İş yerinizdeki sorunlarınızı evinize getirmeyin. Ancak, normal olayları ve güncel meseleleri eşinizle konuşun.

* Yanlış bir söz ve davranış sergilediğinizde “özür dilemeyi” gurur meselesi yapmayın.

* Sorunlarınızı tartışmak için güzel mekânlar seçin ve dışarıda yemek yemeyi deneyin.

* Sürekli kaba kuvvet kullanmanın bir ‘kişilik bozukluğu’ olduğunu bilin.

* Talimat vermeyin. ‘Dediğim dedik, çaldığım düdük’ anlayışına girmeyin.

* İsteklerinizi ‘lütfen ve rica’ ile yapın. Alçakgönüllülük, kimseyi alçaltmaz.

– Kadınlara karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmanın, tartışmaları asgariye indirdiğini bilin.

* Hakarete uğramak istemiyorsanız, siz de hakaret etmeyin. Kibar ve nazik davranışlardan kimse zarar görmemiştir.

* Asla, “ben söylemiştim” cümlesini kullanmayın.

* Hanımınızı, annenizle kıyaslamayın.

Özellikle hanımların dikkat edeceği ilkeler
* Çiftler arasında, ‘saygı ve sevgi’ anlayışı karşılıklıdır. Ancak uygulamada “kadın sevginin, erkek de saygının timsali” olduğundan, kadın saygısını, erkek de sevgisini göstermeli. Bu ilkeye riayet eden eşler gerçek sevgi ve saygıyı yakalamış olurlar.

* Ev ortamında erkekler, içlerine kapanıktırlar. Dışarıdan geldiklerinde de sessiz ve gerilim içinde olurlar. Bu durumu hanımlar kabullenmeli ve ona göre ne yapacaklarını bilmeli, zaman geçtikçe yavaş yavaş kendi alanına çekmesini başarmalıdır.

* Eşinizin davranışlarını abartmayın, hoşlanmadığınız davranışların üzerine gitmeyin. Üstüne gittikçe daha fazlasını yapacağını bilip alttan almayı deneyin.

* Eşinizin bir sözü veya davranışı sizi yaralamışsa sabredin. Yarayı kaşımakla, hiçbir yara iyileşmez. Yaptığını uygun zamanını bulduğunuzda, hatırlatın.

* Eşinize karşı güler yüzlü ve sakin halinizi gösterin. Bu tavrınızla istediğinizi her zaman elde edebilirsiniz. İnatlaşmakla hiçbir şey kazanamazsınız. Sonunda iki taraf da kaybeder ama en çok zararı kadın görür.

* Tartışmalarda, ‘babamın evine giderim’ sözünü hiçbir zaman söylemeyin.

* Sürekli eleştiren, söylenen, tüketen ve başkalarıyla kendini mukayese eden biri olmayın.

* Beyiniz, bir şeye sıkıldığında ona hak verin ve ondan yana olun.

* Kocanızı, babanızla mukayese edip karşılaştırmayın.

Öfkeliyken tartışmayın!
* Çok öfkelendiğiniz zaman tartışmayın, yüzünüzü yıkayın, aynanın karşısına geçip yüzünüzün aldığı şekle dikkatle bakın.

* Ufak tefek sorunlar yüzünden tartışmayın. Sabırlı ve rahat olun. Küçük tartışmaların, büyük kavgalara yol açtığını bilin.

* Kendinizi sürekli haklı görme ve zeytinyağı gibi üste çıkma kompleksinde olmayın.

* Tartışmanız münakaşaya dönüşüp gerilim oluşturuyorsa “bu durumun, birbirinizi kırmaya değer olup olmadığını” kendinize sorun.

Milli Gazete

Partners Section:

free premium link generator depfilepremium link generator depfile free premium link generator depfiledep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilekeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generator