Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları
08 Kas 2013

Süt Bankasına HAYIR

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kollarımız, Sağlık Bakanlığı’nın Süt Bankası projesi kapsamında düzenlenen Avrupa Süt Bankası Birliği Kongresini, kongrenin yapılacağı yerde düzenledikleri basın açıklaması ile protesto etti.

Basın açıklamasının tam metni:

Kıymetli Basın Mensupları,

Bu açıklamamıza destek veren kurum ve kuruluşların saygıdeğer temsilcileri ve değerli katılımcılar,

8 Kasım 2013 günü saat 13:00 itibariyle önünde bulunduğumuz mekanda, ilerleyen saatlerde başlatılacak olan, Avrupa Süt Bankası Birliği (EMBA) Uluslararası Kongresini protesto etmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Hak-hukuk, helal-haram tanımayan inanç değerlerimizi hiçe sayarak, kendine özgü çarpık düşüncelerini geçer ölçü kabul eden bir zihniyetin ifsat çalışmaları ile karşı karşıya bulunuyoruz. AKP Hükümeti ve ilgili Bakanlıklar tarafından yürütülen bu ifsat çalışmalarını ve bu tür çalışmalara ön açıcı tutum ve davranışları şiddetle kınıyoruz. Projenin hükümete AB dayatması olduğu da bu kongre çalışmasıyla birlikte bir kez daha tescillenmiş olmaktadır. Cumhuriyet tarihi boyunca cesaret edilemeyen uygulamalar mevcut iktidar eliyle oldubittiye getirilerek milli manevi varlığımıza müdahale edilmiş, hatta Avrupa Birliği sürecinin en hızlı şekilde ilerlemesi adına ülke tarihimizde ilk defa ve hususi olarak AB Bakanlığı ihdas edilmiştir.

Biz bu süreçte Saadet Partisi camiası olarak her bir yanlış için ayrı ayrı uyarılarımızı yapmış, doğruları haykırma görevini yerine getirmiş durumdayız. Sağlık Bakanlığınca, geçtiğimiz 8 Mart 2013 tarihinde İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde Süt Bankası açma girişimi inançlı imanlı milletimiz tarafından tepkiyle karşılandığı için şükürler olsun ki sonuçsuz kalmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın ertelemesi iptal anlamı taşımadığı için biz Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları olarak bu güne kadar amansız bir mücadele veriyoruz.

Bu çerçevede İstanbul İl Kadın Kolları olarak İstanbul ili genelinde Anne Sütü Bankası Projesi’nin iptal edilmesi için etkili fertlerin harekete geçirilmesi, konuya ilişkin basın açıklamalarının yapılması ve son olarak da kısa süreli bir imza kampanyası faaliyetlerinde bulunulmuştur. Çok kısa zamanda “Anne Sütü Bankası İstemiyoruz” imza kampanyamız 60 bin imzaya dayanmıştır. Kısa sürede toplanan bu imzalar İstanbul İl Kadın Kollarımız tarafından Meclis Dilekçe Komisyonu ve Sağlık Bakanlığı’na ulaştırılmıştır. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve milletvekillerine birer dilekçe gönderilmiş ve talep doğrultusunda harekete geçmeleri çağrısı yapılmıştır. 24.06.2013 tarihinde gönderilen dilekçelerimize ilk resmi cevap Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelmiştir. Bakanlığın gönderdiği cevap, maalesef, endişelerimizdeki haklılığımızın resmi belgesi olarak elimizdedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Anne Sütü Bankası Projesi’nin ülkemizde kesinlikle uygulamaya konmaması” gerektiğine ilişkin dilekçemize verdiği cevap içeriğinde görüldüğü gibi bakanlığın görev alanının tamamen karşısında olan, aileyi imha eden bir boyut kazanmıştır ve yetkisizlik itirafı yapılarak konunun AB Bakanlığı bünyesinde olduğu ifade edilmiş ve bir acziyet ortaya konulmuştur. AB Bakanlığı’ndan başvurumuza gelen cevapta ise, bu konu Avrupa Birliği seviyesinde düzenlenmemektedir denmiştir. Sağlık Bakanlığı ise başvurumuza cevap vermek yerine, Din İşleri Yüksek Kurulu Mütalaasını ek bilgi olarak göndermiştir ve bu cevap da bizim tezlerimizin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymaktadır.

Sütü alınacak kadının donör, anne sütünün ise endüstriyel bir ürün olarak nitelendirildiği annelik ve anneliğin kutsiyetinin yok sayıldığı bir anlayışla çıkılan bu yolun sonu felakettir.

Süt Bankacılığı süt’ün helal ve haram boyutlarını yok sayan bir projedir. Takibi mümkün olmadığı için meşru bir proje değildir. Çok özel kayıt ve şartlarda uygulansa bile sürdürülebilir değildir. Küçük bir ihmalin dahi çok acı sonuçlar doğuracağı bu projenin suiistimal edilmesi mümkün ve kuvvetle muhtemeldir. Bu sosyal felaketlerin başlangıcı anlamına gelir. Tek çözüm yolu sütanneliği uygulamasına geri dönmektir.

1435 yıl önce, insanlığın son peygamberi Hz Muhammed’e (sav) vahyedilen, kıyamete kadar tüm insanlık için gönderilmiş kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’de anne sütünün kıymeti, emzirme süresi, annesinin sütünü alma imkânı bulamayan bebeklerle alakalı sütannesi müessesesi en ince detayına kadar belirlenmiştir.

Siz Manevi fikir ve davranışları, insani değerleri, güzel ahlakı bitirmeyi amaçlayan gayri meşru küresel merkezler ve bu merkezlerin himayesinde kurulan Avrupa Süt Bankası Birliği (EMBA) yetkilileri çarpık fikirlerinizle kendi işinize bakın. Demokrasi, insan hakları, sözde insancıllık pazarlamayı bırakın gelin bu necip milletimizin mensup olduğu medeniyetin deneyimlerinden faydalanın ya da toplumumuzla bağdaşmayan fikirlerinizi alın gidin diyoruz ve Cumhurbaşkanımızı, Başbakanı, ilgili Bakanlıkları, TBMM Başkanını, tüm Milletvekillerini ve tüm STK’ları bu ifsat çalışmasının derhal durdurulması için göreve çağırıyoruz.

 

Saygılarımızla

Nagehan Gül Asiltürk

23 Tem 2013

‘AB BANKASI’YMIŞ…

Takke düştü AB göründü… Neslin bozulması anlamına gelen SÜT BANKASI ifsadının arkasından da KUTSAL AB AŞKI çıktı..

‘Anne Sütü Bankası’ ifsad projesi gazetemizin yaptığı haberler ve kamuoyundan yükselen tepkilerin ardından, sessiz sedasız bir şekilde yürütülüyor. Projenin durdurulması için topladıkları 60 bin imzayı Meclis Dilekçe Komisyonu ve Sağlık Bakanlığı’na ulaştıran Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk, aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına da dilekçe gönderdi. Gönderilen dilekçe gazetemizin dile getirdiği bir gerçek daha teyit edilmiş oldu. Anne Sütü Projesi’nin AB uyum yasaları çerçevesinde hayata geçirildiği ortaya çıktı.

 

‘Anne Sütü Bankası’ projesine tepkiler tüm hızıyla devam ederken, ifsad projesi AB uyum yasaları çerçevesinde sessiz bir şekilde halen yürütülüyor. Geçtiğimiz aylarda Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları, halkın gösterdiği büyük tepki üzerine başlattığı imza kampanyasını sonuçlandırarak topladıkları 60 bin imzayı Meclis Dilekçe Komisyonu ve Sağlık Bakanlığı’na ulaştırdı. Akabinde İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk bu ısrarın nedenini öğrenmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına dilekçe gönderdi. Gönderilen dilekçe gazetemizin dile getirdiği gerçeği teyit etmiş oldu. Anne Sütü Projesi’nin arkasından yine AB çıktı.

 

Nesil Emniyetimizi Ortadan Kaldırma Projesi

 

Sadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları tarafından bakanlığa gönderilen dilekçede “AB Uyum Yasaları çerçevesinde zinanın suç olmaktan çıkarılması, domuz etinin kasaplık et sınıfına alınması ve üreticilerine devlet teşviki sağlanması, eşcinsellere vakıf, dernek kurma imkânlarının sağlanması gibi milli kodlarımıza tamamen ters kanunların uygulamaya konulmasına imza atan mevcut hükümetin son olarak yine AB müktesebatına uyum yasaları çerçevesinde gündeme getirdiği Anne Sütü Bankası (halkın tepkisi üzerine değiştirilen ismi ile süt kardeşliği projesi) projesinin kanunlaşarak nesil emniyetimizin tamamen ortadan kaldırılması söz konusudur. Bu büyük tehlike karşısında halkımızın infiali söz konusu olmuş ve bu tepkiler çerçevesinde Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları olarak ‘Anne sütü bankasına HAYIR!’ imza kampanyamız çok kısa bir zaman dilimizde bir çok STK’nın da desteği ile 60 bin imzaya dayanmıştır. Kısa sürede elimize ulaşan imzalar Meclis Dilekçe Komisyonu’na ve kopyaları projenin muhatabı olan Sağlık Bakanlığı’na ulaştırılmıştır. ‘Anne Sütü Bankası’ projesi ülkemizde, sözü dinlenir, ilmi ehliyeti bütün çevrelerce kabul edilmiş tüm İslam alimlerimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından eleştirilmiş ve uygulanamaz olarak ilan edilmiştir. İnancımız ve kültürümüzle taban tabana zıt uygulamaların “Avrupa Birliği istiyor” diye uygulamaya konması büyük bir siyasi vizyonsuzluğun emaresidir. Milletimizi felakete götüren bu yanlış yoldan bir an evvel dönülmesi zorunludur.” denildi.

 

‘Anne Sütü Bankası’ndan Endişeliyiz

 

“İki hafta önce ‘Gezi Parkı’ gündemi arasında Türkiye petrollerinin özelleştirilmesine ilişkin kanunun milletin gözünden saklanarak sessiz sedasız Meclis’ten geçirilmesi gibi, bir gece yarısı operasyonu ile nesillerimizin felaketini getirecek ‘Anne Sütü Bankası’ projesinin de kanunlaştırılmasından korkuyoruz.” İfadelerinin yer aldığı metinde, Adalet ve Kalkınma Partili hiç bir yetkilinin bu işin vebalinden kaçamayacağını, projenin kanunlaşması sırasında muhalefeti ve Cumhurbaşkanlığı makamıyla sürece mani olmayan bütün yetkililerin de bu vebale ortak olacaklarını hatırlatıldı.

 

‘Süt Bankası’ Projesi Ab Uyum Yasası Çerçevesindedir

 

SaAdet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk’ün göndermiş olduğu dilekçe üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Basın Müşaviri Faik Yıldırım, yazılı bir metinle cevap gönderdi. Yıldırım’ın gönderdiği cevap metninde “Başkanlığımıza intikal eden dilekçeniz incelenmiş, talebinizin Avrupa Birliği Bakanlığı görev alanı kapsamında yer aldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle dilekçeniz 09.07.2013 tarih ve 71380 sayılı yazımız ile Avrupa Birliği Bakanlığı’na gönderilmiştir. Talebiniz incelenerek adı geçen bakanlıkça tarafınıza bilgi verilecektir.” denildi.

 

İşte O belge:

23 Ara 2011

Saadet Partisi Kadın Kolları Sadaka Taşı Derneğini Ziyaret Etti‏

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları gerçekleştirdikleri vakıf,dernek ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.Her iyilik bir sadakadır diyerek yola çıkan Sadaka Taşı Derneğini ziyaret eden heyette Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Nevin Gökce,Seval Gedikoğlu ve Stk Birim Başkanı Özlem Gerek Serenli bulunuyordu.Derneğin Başkanı Kemal Özdal ve Genel Sekreter Sait Demir makamlarında karşıladı.

STK 009

Genel Başkan Özdal,ecdadımız tarafından yaygın bir şekilde kullanılmış olan “Sadaka Taşları”ndan ilham alarak 2010 yılı Ocak ayında yola çıkan derneklerininin “Alan eli hicaptan,veren eli gurur ve riyadan koruma”ilkesiyle sadaka kültürünü en geniş ve derinlikli manasıyla toplumumuza yaymayı görev edindiklerini belirtti.

STK 014

Örneğin İnfak kart projemiz ile yardıma muhtaç aileleri tespit ederek kardeş aile kültürünü canlandırıp maaş bağlamayı hedefimize aldık.Mescid-i Aksaya gölgelik projesinin izinlerini aldık ve tamamlanamsına gayret ediyoruz.Merhum Erbakan Hocamızında hedefi olan Mescid-i Aksanın kurtuluşu bizlerinde en öncelikli vazifesidir.

Somali’ye açtığımız ilk kuyuya Hocamız Prof.Dr.Necmeddin Erbakan’ın adı verilmiştir.

22 Ara 2011

Saadet Partisi Kadın Kolları Hanımlar İlim ve Kültür Derneğini Ziyaret Etti‏

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Hanımlar İlim ve Kültür Derneğini ziyaret etti.İstanbul İl Başkan Yardımcıları F. Nevin Gökçe , Seval Gedikoğlu ve Stk Birim Başkanı Özlem Gerek Serenliden oluşan heyeti derneğin müdüresi Nesrin Barcın ve koordinatör Sema Kadıkoğlu kabul etti.

Hanımlar İlim ve Kültür Derneğinin en eski kadın derneği olduğunu belirten Barcın,  referanslı kız ve erkek talebelere burslu eğitim imkanı sağladıklarını, 100.140 üyelerinin olduğunu belirtti. Eski İstanbullu dostlarımız ve hayırseverlerimizin destekleri ile bu günlere geldik. Bizim için eğitim ilk sırada gelmektedir.Bunun yanı sıra Türk aile yapısını korumak ve bunun ile ilgili eğitimler vermek,evlilik öncesi ve evliliğin devamlılığı ile ilgili çalışmalarımız var.Araştırmacı ve alanında tecrübeli kişilerle konferans ve seminerler veriyoruz.Ayrıca fakir ailelere yardımlarımızı ulaştırıyor.Sürekli irtibatat olduğumuz 40-50 civarında ailemiz var.

STK_007

Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatma Nevin Gökce;boşanmaların son yıllarda arttığını ve özellikle İslami hassasiyeti olan ailelerde bu durumların yaşanması bizleri endişelendirmektedir dedi.Saadet Partisi olarak bizlerde her ilçe ve mahallelerde fakir iftarları düzenliyor ve çeşitli toplumsal konularla alakalı konferans ve seminerler veriyoruz diyerek çalışmalardan bahsetmiştir.

Stk Birim Başkanı Özlem Gerek Serenli;derneğin çalışmalarını artık daha yakından talip edeceklerini belireterek yeni anayasa çalışmaları ile alakalı herhangi bir hazırlığınız var mı dedi. Koordinatör Sema Kadıoğlu yeni anayasa için GİKAP’ın bazı tekliflerine destek veriyoruz örneğin kadına şiddet ve başörtüsüne destek gibi…Samimi bir ortamda geçen ziyaret karşılıklı güzel temennilerle son buldu.

STK_004

22 Ara 2011

Saadet Partisi Kadın Kolları Dünya Engelliler Vakfını Ziyaret Etti‏

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Dünya Engelliler Vakfını ziyaret etti.Yapılan ziyarette Vakfın kurucu başkanlarından ve Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk ve Genel Sekreter Ali Beyin kabul ettiği heyetimizde İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcılarımız F.Nevin Gökce,Seval Gedikoğlu,Stk Birim Başkanımız Özlem Gerek Serenli bulunuyordu.

STK 002

Bizim amacımız üretmek ve sonuç alabilmek diyen Öztürk çalışmalara nasıl başladığını ifade etmeye şu sözlerle başlamıştır.İlk vakıf kurma çalışmalarımız Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken R.Tayyip Erdoğan’ın katkıları ile olmuştur.Fiziksel Engelliler Vakfı Yalova İl Koordinatörlüğü daha sonra Türkiye Engelliler Vakfı ve Metin Şentürk beğefendiyle birlikte Dünya Engelliler Vakfını kurduklarını ve çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Asıl hayalinin Avrasya Engelliler Birliğinin kurmaktır.Dünya Engelliler Birliğimiz 6 kıtada 65 ülkeye çıktı.120 kuruluşla birlikte 4-6 Mart da 43 ülkenin katılımıyla Dünya Engellilik Sempozyumu ve Çalıştayı düzenledik.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun %12 si engellidir.Amacımız bağışlardan ziyade iletişim,dayanışma ve gelişme sonucu topluma faydalı bireyler hazırlamaktır.

Engelli kişler önce kendisini sonra ailesini,sağlıkcıları ve toplumu suçlu sayabilmektedir.Bunların sonucundan küsmekten,kırılmaktan ziyade bir imtihanda olduğunu kavraması ve hayatını sürdürmeye devam etmesidir.

STK 003

İl Başkan Yardımcılarımızdan Fatma Nevin Gökce Refah Partisi zaamnında ev ev yaptığımız taramalarda birçok kayıtsız engelli tespit ettik.Şu anda 36 ilçemizde birim başkanlarımız mahallelerinde ikamet eden engelli vatandaşlarımızla yakınen ilgilenmektedir.Necdet Öztürk çok güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek bütün siyasi partilerin saha taraması ve durum tespiti yapmaları gerekmektedir dedi.

İl Başkan Yardımcılarımızdan Seval Gedikoğlu medyanından engelli insanlara acıtasyondan ziyade çalışabilir,üretebilir yanlarının ortaya çıkartılması gerektiğini ifade etti.

Stk Birim Başkanı Özlem Gerek Sereni yeni anayasa çalışması için sizlerden çözüm ve teklifleriniz ile alakalı bir talep veya sizlerin böyle bir çalışması varmı diyerek Necdet Öztürk şunları dile getirdi.Bizler hükümete görüşlerimizi bildirdik. Engelsiz Şehir Yönetmeliği,Evrensel Tasarım gibi başlıklar halinde tekliflerimiz oldu.Biz herkes için anayasa istiyoruz çünkü insana hizmet Hakka hizmettir.

10 May 2011

Sarıyer İlçesi Stand Çalışması Yaptı

Saadet Partisi Sarıyer ilçe teşkilatı seçim çalışmalarına standda devam etti. Milli Görüş’ün tek temsilcisi Saadet Partisi’nin iktidara gelmesi için bütün güçleri ile çalışacaklarını vugulayan teşkilat mensupları Yaşanabilir bir Dünya, Yeniden Büyük Türkiye’nin oluşması için seçmenelrden destek istediler.

Sarıyer İlçesi

Partners Section:

free premium link generator depfilepremium link generator depfile free premium link generator depfiledep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilekeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generator